Bortom BNP-tillväxt
English

Följ @BortomBNP på

Om projektet

I detta forskningsprojekt kommer vi att undersöka vad som händer om tillväxten avstannar. Det kan vara en konsekvens av en politisk omstyrning mot en ekonomi som inte längre bygger på tillväxt. Det kan också komma som en följd av finansiell kris och/eller en misslyckad tillväxtpolitik.

Det övergripande syftet med detta forskningsprogram är att ta fram scenarier för framtiden - utan tillväxt, med nolltilväxt och med låg tillväxt - samt utveckla strategier som kan användas inom hållbar samhällsbyggnad i Sverige. Scenarierna ska utvecklas för fyra fallstudieområden; byggsektorn, välfärdstjänster, transporter samt vardagsliv.

Många forskningsfält möts när scenarierna i form av framtidsbilder tecknas upp. Miljöstrategisk analys, framtidsstudier, sociologi, urbana studier, statsvetenskap, socialantropologi, ekonomi och humanekologi.

Att ha förberedelse och strategier för att hantera avstannad tillväxt är högst samhällsrelevant för Sverige såväl som andra länder oavsett om detta betraktas som en möjlighet eller ett hot.

Frågor som ställs i projektet är bland annat:

  • Vad kan förändringar i tillväxten innebära för välfärdens organisation och finansiering?
  • Hur kan dessa upprätthållas och utvecklas i olika delar av landet?
  • Hur skulle maktrelationer och fördelning av resurser förändras i samhällen med låg eller nolltillväxt?

Finansiering
Projektet är finansierat av Formas och pågår mellan 2014 och 2018.

Senast ändrad: 2016-03-09

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.