Bortom BNP-tillväxt
English

Följ @BortomBNP på

Organisation

Det femåriga projektet startade 2014. Det är tvärvetenskapligt med forskare från KTH (Kungliga tekniska högskolan), IVL Svenska Miljöinstitutet, VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), Lunds universitet, Södertörns högskola och Tillväxtanalys.


Projektgruppen består av forskare inom flera olika fält såsom miljöstrategik analys, sociologi, urbana studier, statsvetenskap, socialantropologi, ekonomi och humanekologi. Mer om vem som gör vad och hur du får kontakt med dem hittar du på sidan Kontakt.

KTH samordnar och leder projektet. Till projektet finns också en rad samhällsaktörer knutna såsom TCO, MSB, näringsdepartementet, Västra Götalandsregionen och ett antal kommuner.

Finansiering
Projektet är finansierat via Formas, som delat ut 23 miljoner kronor.

Senast ändrad: 2016-01-11

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.