Bortom BNP-tillväxt
English

Böcker

Flera av forskarna i projektet har tidigare forskat inom området. Några av dem har skrivit böcker som ger en bra inblick i vad detta projekt handlar om. Vissa av dem går att ladda ner på sidan, medan andra finns att köpa. Här hittar du även annan relevant litteratur inom ämnet.

Ekonomi utan tillväxt - Mikael Malmaeus

Tillväxt till varje pris - Mikael Malmaeus (Notis förlag, 2013)

Green Utopanism - Perspectives, politics and micro-practices - Karin Bradley och Johan Hedrén (red.)

The Inclusive Green Economy: Shaping society to serve sustainability — minor adjustments or a paradigm shift? - Eva Alfredsson och Anders Wijkman (Mistra)

Sustainability discourses and justice: Towards social-ecological justice in Holifield - Ulrika Gunnarsson-Östling och Åsa Svenfelt -  Routledge Handbook of Environmental Justice. Routledge (R. B. and Walker, G. (eds))

Global Magic - Alf Hornborg - Technologies of Appropriation from Ancient Rome to Wall Street, Part of the series Palgrave Studies in Anthropology of Sustainability, pp. 1-8,

Utopiskt tänkande för framtidens transportsystem - Karolina Isaksson i Alaeus L, Avner E. Att slakta en guldkalv: visioner för ett hållbart samhälle. Stockholm: Carlsson; 2015, s 176-186.

Bortom tillväxtens dilemman: Den motståndskraftiga och resurseffektiva ekonomi - Ingemar Gustafsson

Senast ändrad: 2017-02-14

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.