Bortom BNP-tillväxt
English

Doktors- och licentiatavhandlingar

A sustainable home? Reconceptualizing home in a low-impact society - Pernilla Hagbert, Chalmers tekniska högskola, 2016.

Sustainability goals combining social and environmental aspects - Eléonore Fauré, KTH, 2016.

Senast ändrad: 2017-02-14

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.