Hållbar kommun

IVL arbetar med klimatsmart infrastruktur, luftföroreningar, energiplanering, vattenrening och avfallshantering.
Kort sagt, kommunens alla hållbarhetsfrågor.

  1. Startsida
  2. Din bransch
  3. Hållbar kommun

Ställ om till en hållbar kommun

Arbetet med att ställa om till ett hållbart samhälle pågår idag i så gott som alla Sveriges kommuner. I kommunen finns en stor potential att påverka den egna verksamheten, kommuninvånarna och det lokala näringslivet i en hållbar riktning. IVL har arbetat på uppdrag av kommuner i decennier, inom områden som luftföroreningar, avfallshantering och klimatanpassning. Vår kompetens täcker hela spektrat av det hållbara samhället, från analysuppdrag till breda utredningar och åtgärdsförslag.

Tjänster vi erbjuder dig inom hållbar kommun

Forskning inom hållbar kommun

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.