Textilindustrin

Både producenter och konsumenter har börjat förstå hur textil- och modeindustrin belastar miljön, såväl lokalt som globalt. I dag pågår en spännande utveckling mot hållbara textila värdekedjor. IVL:s experter jobbar nära branschen med nya normer och cirkulära lösningar.

  1. Startsida
  2. Din bransch
  3. Textilindustrin

Cirkularitet i textilindustrin

Återanvändning och återvinning av textil är det nya svarta. Från nya affärsmodeller för begagnathandeln till avancerad textilsortering och teknik för återvinning. Men textilindustrin kan ytterligare stimulera den hållbara utvecklingen genom att kartlägga kedjans hela miljöpåverkan för att effektivt kunna spara utsläpp, vatten och kemikalier. Ta hjälp av IVL:s textilexperter för att kunna göra verklig skillnad.

Erik Perzon på textilsorteringen Sipex anläggning i Malmö.

Siptex - världsunik textilsorteringsanläggning tas i drift

Världens första storskaliga anläggning för automatisk textilsortering finns i Malmö. Med en sorteringskapacitet på 24 000 ton textil per år ska den få fart på svensk textilåtervinning och ge tonvis med kläder och tyger nytt liv.

tyg

Återvinning och återanvändning för allt vad tygen håller

Produktion och handel med kläder utgör en av världens största branscher. Dess avtryck på miljön är betydande. Och konsumtionen bara växer. I Sverige köper vi i snitt 13 kilo kläder per person och år.

Tjänster vi erbjuder dig inom textilindustrin

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.