22 augusti

En PFAS-molekyl mot en ljusbrun bakgrund

Hur påverkar förändringen i PFAS-kriteriet dig som leverantör inom BASTA?

I kriterieversion V34.1 som släpptes den 1 februari i år och blir gällande den 1 augusti har förändringar gjorts kring PFAS.

PFAS eller högfluorerade ämnen är ett samlingsnamn för en stor och komplex ämnesgrupp på mer än 10 000 identifierade ämnen med varierande egenskaper och bred användning i samhället. PFAS är mycket svåra att bryta ner och många PFAS kan ha skadliga effekter, både för människa och miljö. Dessa ämnen är också mycket mobila vilket resulterar i att PFAS återfinns över hela jordklotet, även på platser där det inte finns någon identifierad källa.

Redan nu omfattas PFAS av BASTAs kriterier, och från och med den 1 augusti 2024 skärper vi kriterierna ytterligare. Från att tidigare endast varit ett informationskrav avseende innehåll av PFAS, krävs nu att produkten inte innehåller mer än 0,1% PFAS för att uppnå betygsnivå BASTA och BETA.

Vi vet att användningen av PFAS är omfattande och att ändringen påverkar många av våra leverantörer.

Under frukostseminariet går vi igenom vad PFAS är, hur kriterieförändringen påverkar er som leverantör och hur ni kan jobba för att byta ut PFAS till mindre skadliga kemikalier.