12 april

Critical Raw Materials Act – dess påverkan på avfalls- och återvinningssystemet

Nätverket Waste Refinery håller frukostseminarium fredagen 12 april kl 08.30 – 10.00 om den nya EU-förordningen Critical Raw Materials Act och hur denna kan påverka det svenska avfalls- och återvinningssystemet.

Den nya EU-förordningen om kritiska råmaterial (Critical Raw Materials Act) är ett initiativ från Europeiska kommissionen som syftar till att inom EU säkerställa en hållbar och trygg försörjning av kritiska råmaterial. EU behöver bli mer självförsörjande och minska beroendet av import. Bakgrunden till hur EU-förordningen tagits fram och vilka de centrala punkterna i förordningen är presenteras. Exempelvis ska 25 % av den inhemska konsumtionen komma från återvinning senast år 2030, vilket kommer att ställa stora krav på avfalls- och återvinningssystemet inom EU och i Sverige.

På seminariet ger IVL:s medarbetare Christian Junestedt en introduktion till EU:s förordning ”Critical Raw Materials Act” och EU:s ambitioner inom området Kritiska råmaterial.

IVL är medlemmar i nätverket Waste Refinery, ett medlemsfinansierat nätverk med aktörer inom akademi och industri som leds av RISE.

Anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.