24 september

En svarttall växer framför en fastighet

Grönska i staden blir allt viktigare - men hur ska vi få till det?

Visionen om framtidens städer är ofta att de ska vara täta, gröna och hållbara. Trots detta är det svårt att förverkliga planer för grönska i städer eftersom konkurrensen om staden yta är stor och att grönskan initialt kräver mycket underhåll för att trivas. I detta webbinarium presenterar vi vår forskning och arbete för att få till grönare städer.

Visionen om framtidens städer är ofta att de ska vara täta, gröna och hållbara. Trots detta är det svårt att förverkliga planer för grönska i städer eftersom konkurrensen om staden yta är stor och att grönskan initialt kräver mycket underhåll för att trivas. I detta webbinarium presenterar vi vår forskning och arbete för att få till grönare städer.

Vi vet att grönska i staden är ett av våra viktigaste verktyg för att få tät, gröna och hållbara städer, eftersom den kan användas för att förbättra luftkvaliteten, klimatanpassa våra städer, öka biodiversiteten, minska buller och mycket mera. Dessutom bidrar grönskan till ökat välbefinnande och minskar risken för en rad olika sjukdomar.

Preliminär agenda

  • Nyttor med urban grönska (Jenny Lindén, IVL Svenska miljöinstitutet)
  • Hur får vi in mer grönska i Malmö? (Ludwig Sonesson, Malmö stad)
  • Grönskans påverkan på våra upplevelser och välbefinnande (Petra Thorpert, SLU)
  • Bevara befintlig grönska (Talare meddelas senare)

Vi visar också vårt visualiseringsverktyg som vi utvecklar för att öka förståelsen för hur bebyggelse och grönska kan användas för att skapa hälsosamma, gröna livsmiljöer.

Webbinaret är en del av arbetet med Formas projekten

  • Urban grönska för ren luft (2023-02005),
  • Grön tät stad (2023-02339)
  • Gestaltad urban grönska för en hälsosam livsmiljö (2023-02339).

Vi önskar med webbinariet att få inspel till vidare arbete med projekten.