Anna-Lisa Wrange

Anna-Lisa Wrange, forskare

Anna-Lisa är forskare inom vattenbruk och marin ekologi

Anna-Lisa arbetare sedan februari 2018 som forskare och projektledare inom IVL:s enhet Naturresurser och Miljöeffekter, med bas på Kristinebergs marina forsknings- och innovationscenter utanför Fiskebäckskil.

Ville öka kunskpaen om havets resurser

– Jag har alltid varit intresserad av natur- och miljöfrågor. Efter min disputation inom marin evolutionsbiologi ville jag jobba mer tillämpat och bidra till att öka kunskapen om hur vi kan utnyttja havets resurser på ett hållbart sätt. Jag trivs med att arbeta med frågor som berör samhället och där det finns lösningar som kan göra skillnad redan i dag, säger Anna-Lisa.

Eldsjälar har inspirerat mig

– Jag är intresserad av många olika miljöfrågor och gillar att engagera mig i nya saker. Det finns många eldsjälar som har inspirerat mig genom åren. David Attenborough för hur han sprider kunskap om vår fantastiska natur och hur viktigt det är att vi tar vara på den på ett hållbart sätt. Även Isabella Lövin inspirerade mig när hon som journalist skrev boken Tyst hav som uppmärksammade frågan om ohållbart fiske.

Intresset har ökat i Sverige

– Intresset för vattenbruk har ökat i Sverige. Det är en underutnyttjad näring i Sverige och jag tror att det finns goda möjligheter att våra resultat kan bidra till att öka förutsättningarna för nya jobbtillfällen inom vattenbruk. Det finns många som är intresserade av det vi gör.

– Blåmusslor är ett av våra mest hälsosamma och hållbara livsmedel. Det är mager mat som innehåller många värdefulla mineraler och vitaminer. Dessutom minskar musslorna övergödningen av kustnära vatten. Mitt bästa miljötips är att byta ut köttet och fisken mot musslor nästa gång du lagar mat, säger Anna-Lisa

Prenumerera på våra nyhetsbrev