Anton Fagerström

Anton Fagerström, gruppchef

Anton är gruppchef inom energi

Anton Fagerström är gruppchef för Energigruppen på IVL, en roll han erbjöds efter tre år som senior projektledare. Han jobbar med att samordna medarbetarnas arbete för att leverera kvalitet i alla projekt, vilket han tycker är både roligt och stimulerande. Han är disputerad i kemi och utbildad civilingenjör.

– Jag arbetar mycket med att tänka på framtida satsningar och projekt som vi kan utföra ihop med andra, både internt på IVL och externt, säger Anton Fagerström.

Hur bidrar du till en hållbar framtid?

– Jag ser en hållbar relation till energi som en nyckel till en hållbar framtid. Det gäller allt från produktion, distribution, omvandling och användning av energi. Arbetet vi gör och projekten vi genomför tar oss närmare tillämpningar baserade på en sådan syn. Ibland sker det i större steg och ibland i mindre steg, men vi jobbar aktivt med att säkerställa att vi alltid rör oss i rätt riktning och bidrar till omställningen genom vårt arbete.

Vad ger dig energi på jobbet?

– Jag får energi när jag genomför någonting bra på jobbet ihop med andra. En av IVL:s största styrkor är hur vi samarbetar mellan olika grupper och experter. Det gör att vi både kan formulera och genomföra komplexa projekt som tydligt bidrar till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Det gör också att vi kan lösa många av de problem som samhället står med här och nu. Att ha möjlighet att arbeta i en sådan kontext och med så duktiga medarbetare är väldigt stimulerande och ger mig energi.

Vad gör IVL till en bra arbetsplats?

– Om man vill bidra till ett mer hållbart samhälle genom konkreta projekt och åtgärder så är ett arbete på IVL en arena att omsätta den viljan i praktiken. Här har man ofta en stor frihet att styra vilka frågor man vill jobba med och kan själv vara med och utforma samt genomföra projekt från första idéskiss till effekter i olika verksamheter.

Vad är du mest stolt över på jobbet?

– Jag är mest stolt över att vara en del av ett så otroligt kompetent och drivet lag som vi är på IVL. Det märks att mina kollegor tycker om sitt arbete. Att se vad vi kan bidra med att genomföra i samhället är någonting jag tycker man kan känna sig stolt att få vara en del av.

Hur är det att vara ledare på IVL?

– På IVL arbetar kunniga och drivna medarbetare och individer som är väldigt duktiga på det de gör. Det finns många starka viljor och personligheter hos oss och att arbeta med att rikta denna samlade kraft mot gemensamma mål kan vara både utmanande och väldigt givande. Beroende av hur erfarna personer man samarbetar med så finns en palett av olika behov hos medarbetarna och att kunna vara med och hjälpa dem realisera sin potential i en organisation som vår är roligt och belönande.

Prenumerera på våra nyhetsbrev