Bortom BNP-tillväxt
English

Följ @BortomBNP på


  • Vi behöver planera för utebliven tillväxt


    Utan beredskap för låg tillväxt riskerat vi att hamna i en situation av ständig krishantering istället för att hitta sätt att samhällsplanera för utveckling bortom BNP-tillväxt. Det skriver projektdel...
Senast ändrad: 2009-01-25

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.