Bortom BNP-tillväxt
English

Följ @BortomBNP på


  • Ny artikel publicerad


    I det här artikeln utforskas möjligheterna för den byggda miljön att uppfylla ett långtgående utsläppsmål för växthusgas i Sverige år 2050, under en tid av låg eller ingen ekonomisk tillväxt. Ta del a...
Senast ändrad: 2009-01-25

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.