Bortom BNP-tillväxt
English

Byggda miljöer

I detta arbetspaket undersöktes vad de olika scenarierna innebär för  samhällsstrukturen, dominerande byggnader med mera för att identifiera viktiga inne- och närliggande utemiljöer i linje med hållbarhetskraven.

Detta gjordes genom fallstudier i olika lokala och regionala sammanhang. Arbetsgruppen undersökte också hur hållbar renovering av områden inom miljonprogrammet kan lösas i de olika scenarierna. En fråga som det fokuserades särkilt på var hur man ska handskas med nybyggnationer under scenarioperioden med tanke på miljöpåverkan.

Arbetspaketet leddes av Tove Malmqvist, KTH.

Senast ändrad: 2019-11-18

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.