Bortom BNP-tillväxt
English

Konsekvenser för politik och planering

Det centrala var att identifiera viktiga kriterier för utvecklingen av politik och planering. De är grundläggande i planering, byggande, rörlighet med mera och ska uppfylla grundläggande krav i offentlig/intressenters deltagande, insyn och ansvarsskyldighet.

Fokus låg på delaktighet och medborgardialog som stimulerade ömsesidigt lärande och som visade sig öka effektiviteten, politisk måluppfyllelse och politisk effektivitet.

De viktigaste utmaningarna för planering och beslutsfattande identfierades och man diskuterade kritiskt vilken typ av riktlinjer och planeringsstrategi som var bäst för att få fram resultat med hög relevans och legitimitet för ett stort antal intressenter.

Arbetspaketet leddes av Karolina Isaksson, VTI och Katarina Buhr, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Senast ändrad: 2019-11-21

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.