Bortom BNP-tillväxt
English

Samordning och ledning

Samordning och kommunikation var en viktig del i projektet, då flera forskare och intressenter är inblandade.

Tre gånger per år samlades forskarna för att diskutera strategiska frågor kring koordinering av projektet. Referensgruppsmöten och workshops ordnades en gång per år. Däremellan samordnades aktiviteter och kommunikation både internt och externt.

Arbetspaketet leddes av Åsa Svenfelt och Göran Finnveden, KTH.

Senast ändrad: 2019-11-18

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.