Bortom BNP-tillväxt
English

Scenarier

Arbetet med scenarier var iterativ, det vill säga scenarier där utfall, bedömningar och rekommendationer behandlades av forskare och samhällsaktörer inom projektet samt tillsammans med andra intressenter.

Metoden backcasting (ett hållbart sätt att närma sig framtiden) användes för att skapa scenarierna. Scenarierna var huvudsakligen kvalitativa och beskrev de viktiga faktorer som kom fram i scenarieprocessen. De berörde främst mobilitet, dagliga rutiner, arbete/social trygghet och den byggda miljön.

Utvecklingen av scenarierna skedde i nära samarbete med projektgruppen, samarbetspartners och andra aktörer för att öka legitimiteten och äktheten på scenarierna.

Arbetspaketet leddes av Åsa Svenfelt och Ulrika Gunnarsson Östling, KTH.

Senast ändrad: 2019-11-21

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.