Bortom BNP-tillväxt
English

Välfärd

I detta arbetspaket låg fokus på att analysera och illustrera fördelningen av tillfälligt välbefinnande och tid i ett hållbart samhälle. 

Arbetspaketet undersökte effekterna av en avtagande tillväxt. Har människor som gått ner i arbetstid och även minskat sin konsumtion av varor tjänster upplevt en högre eller ofärändrad grad av välfärd? Man studerade också betydelsen av icke-synkronicitet, det vill säga en utveckling där vissa sektorer i samhälle och arbetsliv snabbt påverkas och omformas till nolltillväxt.

Följande metoder användes: fördjupad kvantitativ analys av tidsstudier kompletterad med en kvalitativ analys på personer som frivilligt har minskat sin arbetstid.

Arbetspaketet leddes av Paul Fuehrer, Södertörns högskola.

Senast ändrad: 2019-11-18

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.