Bortom BNP-tillväxt
English

Följ @BortomBNP på

Organisation

Det femåriga programmet pågick 2014-2018. Det var tvärvetenskapligt med forskare från KTH (Kungliga tekniska högskolan), IVL Svenska Miljöinstitutet, VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), Lunds universitet, Södertörns högskola och Tillväxtanalys.


Programgruppen bestod av forskare inom flera olika fält såsom miljöstrategik analys, sociologi, urbana studier, statsvetenskap, socialantropologi, ekonomi och humanekologi.

KTH samordnade och ledde programmet. Det fanns en rad samhällsaktörer knutna till programmet, som TCO, MSB, Näringsdepartementet, Västra Götalandsregionen och ett antal kommuner.

Programmet finansierades via Formas, som delade ut 23 miljoner kronor.

Senast ändrad: 2020-03-06

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.