1. Startsida
  2. Press
  3. [2010-10-13] Stor potential för koldioxidavskiljning och lagring i Norden
Nyhet | 2010-10-13

Stor potential för koldioxidavskiljning och lagring i Norden

Avskiljning och lagring av koldioxid, så kallad CCS, kan bli en viktig åtgärd för att minska utsläppen av koldioxid. Möjligheterna är mycket goda i Norden, men det kommer att krävas en hel del teknikutveckling innan CCS kan införas i större skala. Dessutom krävs politiska initiativ. Tekniken måste också accepteras av allmänheten.

Det är slutsatserna i en förstudie som genomförts av ett nordiskt konsortium med IVL Svenska Miljöinstitutet, finska VTT och norska Cicero och Sintef. Konsortiet som har letts av VTT har haft i uppdrag från Nordisk InnovationsCenter inom Nordiska rådet att undersöka hur stor potentialen för CCS är i de nordiska länderna. Det finns i dag bara fyra kommersiella, storskaliga CCS-projekt i världen, två av dem utanför Norge. Där avskiljs koldioxid från naturgas som utvinns i norska gasfält och lagras i djupa geologiska akvifärer - saltvattenfyllda formationer cirka tusen meter under havsbotten. — Vi har tagit fram en databas med de 277 anläggningar i Norden som under 2007 släppte ut mer än 100 000 ton koldioxid per år. Merparten av de stora utsläppskällorna för fossil koldioxid är energianläggningar i Finland och Danmark. I Sverige är de största utsläppskällorna järn- och stålverk, energianläggningar och cementindustri, säger Jenny Gode, IVL, som deltagit i projektet. Forskningen om CCS har hittills mest handlat om tillämpningar på stora kraftverk, men för nordiska förhållanden är det intressant att även studera hur man kan avskilja koldioxid från kraftvärmeverk och industriella anläggningar, samt från anläggningar som eldar biobränslen. — Tillämpar man tekniken vid exempelvis biobränsleeldade anläggningar skulle det innebära en nettosänka av koldioxid. Därför har vi rekommenderat att även pappers- och massaindustrins möjligheter att avskilja koldioxid bör studeras närmare, säger Jenny Gode Den exakta potentialen för CSS i Norden är mycket osäker, men uppskattningar tyder på att man bara i de norska akvifärerna kan rymma 85 miljarder ton koldioxid. Det skulle motsvara hela Nordens utsläpp av fossil koldioxid i nästan 400 år. — Men för att CCS ska kunna tillämpas i stor skala i Norden krävs dels tekniska lösningar för att sänka kostnaderna, dels politiska beslut och instrument för att exempelvis utveckla en fungerande infrastruktur. Och minst lika viktigt är att allmänheten informeras om och accepterar tekniken, säger Jenny Gode. För mer information kontakta Jenny Gode

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev