1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Cirkulära flöden
  5. Design för återvinning av plastprodukter
Plastic waste in different colors.

Design för återvinning av plastprodukter

Hur kan vi öka återvinningen av plastprodukter? Projektet Design för återvinning, som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet, ska öka samarbetet mellan design- och återvinningsbranschen.

Plast används ofta i onödan eller i kombinationer som försvårar återvinning av materialet. Naturvårdsverket har konstaterat fyra huvudhinder till den låga återvinningen av plast: bristande incitament för design för återvinning, svårigheter att sortera ut olika typer av plastavfall, låg efterfrågan och dålig spårbarhet för den återvunna råvaran.

Designfasen är grundläggande för att plastprodukter ska kunna materialåtervinnas. Materialval, färg, tillsatser och hur produkterna kan demonteras påverkar hur återvinningsbara de är. Det är i dag ofta svårt att skilja plast från andra material i en produkt eller att plocka isär olika typer av plast för att kunna återvinna materialet och bevara dess kvalitet och ekonomiska värde.

Detta projekt ska stödja nationell kraftsamling och öka samarbetet mellan den svenska design- och återvinningsbranschen för att främja design för återvinning av plastprodukter. Det ska också ta fram underlag till allmänna kriterier för design för återvinning av plastprodukter som ett första steg mot en internationell standard.

Projektfakta

  • Projektnamn: Nationell kraftsamling mellan design- och återvinningsbranscherna för standardisering av design för återvinning
  • Finansiär: Vinnova
  • Budget: 1 332 300 SEK
  • Samarbetspartner: SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign), Remondis, PreZero, Carl F, Avfall Sverige, Noun Design Studio, BAS ID, HL Display, Mape Plastics, Duni AB
  • Period: 2022 - 2023