1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Cirkulära flöden
  5. Refresh – för mindre matavfall i Europa
Matavfall och en EU-logga

Refresh – för mindre matavfall i Europa

En tredjedel av all mat som produceras går till spillo, vilket gör matavfall till den tredje största utsläpparen av klimatgaser. Målet med projektet Refresh är att minska matavfallet i Europa med 30 procent till år 2025. Samarbetet involverar 26 partner från tolv europeiska länder och från Kina.

Omkring 100 miljoner ton mat går till spillo varje år inom EU. Problemet är också växande – beräkningar visar att om inget görs kan matavfallet om fem år ha ökat till 120 miljoner ton per år. Att minska matavfallet är en av de viktigaste åtgärderna för att minska klimatpåverkan från livsmedelssystemet.

EU-projektet Refresh, ”Resource efficient food and drink for the entire supply chain”, är en storsatsning som samlar universitet, forskningsinstitut, konsumentorganisationer och företag för att ta ett helhetsgrepp på matavfallsproblemet. Svenska partners är IVL Svenska Miljöinstitutet och RISE. Forskning står för en viktig del – för att bättre förstå drivkrafterna bakom matavfall och för att stödja ett bättre beslutsfattande, både inom industrin och av enskilda konsumenter.

Projektet ska också utveckla tekniska innovationer för att bättre ta tillvara på matavfall från till exempel livsmedelsindustrin och designa olika informationsplattformar och stödverktyg. De ska möjliggöra ökat och förenklat informationsutbyte, ge förutsättningar för att kunna identifiera och utvärdera nya möjligheter för minskat svinn, sprida resultat samt utforma tekniska och politiska rekommendationer för minskat svinn i livsmedelskedjan. Pilotprojekt kommer att genomföras i Spanien, Tyskland, Nederländerna och Ungern, där man ska utveckla strategiska överenskommelser med regeringarna, företag och lokala aktörer för att minska matsvinnet.

En viktig del av projektet är kunskapsöverföring till Kina. I detta spelar IVL en viktig roll i och med IVL:s kontor i Kina. Tanken är att inte bara sprida kunskapen utan också att till exempel få tillstånd liknande de frivilliga överenskommelserna som ska skapas i de Europeiska pilotländerna.

Projektfakta

  • Refresh
  • Finansiär: EU Horizon 2020, projektnummer 641 933
  • Projektet är en fortsättning av det tidigare EU-projektet Fusions.
  • Period: 2015 - 2019