1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Energi
  5. Retrofeed – för cirkulär och resurseffektiv processindustri
En tillverkande industri

Retrofeed – för cirkulär och resurseffektiv processindustri

I EU-projektet Retrofeed ska sex tunga industrier inom bland annat stål- och cementindustrin energieffektiviseras och byta till förnybar råvara och energikälla. Det ska ske med hjälp av både förbättrad utrustning och utveckling av kontrollsystem. ”Digitala tvillingar” ska även utvecklas för beslutsstöd.

Industrierna som deltar i projektet producerar cement, stål, aluminium, keramiska material respektive konstgödsel. De är belägna i Portugal, Rumänien, Turkiet, Italien och Spanien. Syftet är att effektivisera resursutnyttjandet och öka andelen förnybara och cirkulära råvaror. Omställningen kommer att innebära en ökad flexibilitet för industrierna vilket i sin tur gör att de blir mindre känsliga för svängningar i priserna för råvaror och energi.

Industrierna kommer att göra förbättringar i sina huvudprocesser, parallellt med att digitala verktyg för förbättrad styrning utvecklas. Exempelvis ska stålindustrierna börja använda biokol för att ersätta naturgas i sina ljusbågsugnar och återcirkulerat fosfor ska användas för konstgödselproduktion.

IVL:s roll är att koordinera industriernas utvecklingsarbete under hela projektets gång. I den inledande fasen ska IVL också ta fram indikatorer för miljöprestanda, resursutnyttjande, kvalitet och säkerhet och senare i projektet göra bedömningar av hållbarheten för respektive industris förändringsåtgärder. IVL ska även ta fram ett utbildningsprogram för att underlätta spridning av resultaten i projektet.

Läs mer om resultatet från projektet

Projektfakta

  • Implementation of a smart Retrofitting framework in the process industry towards its operation with variable, biobased and circular Feedstock
  • Budget: 15 miljoner euro
  • Finansiär: EU Horisont 2020, projektnummer: 869939
  • Samarbetspartners: 18 partners i 10 länder. Fundación CIRCE – Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos, Asociación de Investigación Metalórgica Del Noroeste, Instytut Energetyko, Energy Efficiency in Industrial Processes Asbl, Geonardo Environmental Technologies Ltd, ODYS srl, OPTIT srl, Torrecid SA, SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento SA, ASAŞ Alüminyum Sanayi Ve Ticaret AŞ, Ferriere Nord SPA, Fertiberia SA, System Teknik Endustriyel Firinlarlimited Sirketi, Rina Consulting – Centro Sviluppo Materiali SPA, HTT Engineering Spol SRP, Rina Consulting SPA, Silcotub SA
  • Period: 2019 - 2023