Serverrack i serverrum i datacenter för molntjänster.

Thunder återvinner värme från datacenter

Projektet Thunder syftar till att revolutionera återvinning av spillvärme från datacenter genom att utveckla ett innovativt, effektivt och kostnadseffektivt säsongsbaserat värmelagringssystem baserat på termokemiska material.

Thunder (akronymen för projektnamnet THermochemical storage Utilization eNabling Data centre seasonal Energy Recovery) syftar till att överkomma hinder för återvinning av spillvärme från datacenter genom att tillhandahålla ett innovativt, effektivt och kostnadseffektivt system för säsongslagring av värme. Projektet, som pågår från januari 2024 till januari 2028, kommer att validera sina lösningar på en demonstrationsanläggning i Varna i Bulgarien, där återvinning av spillvärme från datacenter inte är vanligt förekommande.

Thunders lösningar involverar leverantörer av innovativ lagring för datacenter, tillverkare av värmepumpar och operatörer av fjärrvärmebolag. Projektet kommer att genomföra en replikerbarhetsbedömning och en genomförbarhetsanalys på ytterligare tio demonstrationsanläggningar i Europa. Workshoppar för gemensam design och utbildning kommer att anordnas på dessa platser för att främja intressenternas engagemang och sociala medvetenhet. Det bidrar till att överkomma hinder och att underlätta replikerbarheten av Thunders lösningar.

Projektets innovativa metod för att återvinna spillvärme från datacenter har potential att avsevärt minska energiförbrukning och miljöpåverkan från dessa anläggningar, som förväntas stå för 98,5 TWh per år i Europa 2030.

Utveckling av affärsmodeller och exploateringsaktiviteter

IVL:s roll i projektet är att utveckla ett affärsmodellkoncept för demonstrationsanläggningen och att identifiera och förfina projektets säljbara resultat för kommersialisering när projektet är slutfört. IVL leder exploateringsaktiviteterna och stöder parter att identifiera och utveckla viktiga exploaterbara resultat (KER, viktiga exploaterbara resultat).

Projektet kommer att genomföras av ett konsortium bestående av 14 partner från sju länder.

Läs mer: Smarta affärsmodeller är nyckeln till storskalig överskottskottsvärme

Logotyp för EU-finansierade projektet Thunder.
EU-emblem "Finansieras av Europeiska Unionen."

Finansieras av EU. Detta projekt är finansierat av den Europeiska Unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon Europe under Grant Agreement No. 101136186.

 

Projektfakta

  • Projektnamn: THermochemical storage Utilization eNabling Data centre seasonal Energy Recovery (THUNDER)
  • Budget: 7,2 miljoner Euro
  • Finansiärer: Europeiska Unionen genom programmet Horizon Europe
  • Partner: RINA-C, IVL Svenska Miljöinstitutet, Euroheat & Power, UBE, ABILIX, SETECHCO, 3SI, STEELTECH, UNIFI, UNIGE, HIREF, Veolia Spain, CARTIF, PCM (AP)
  • Period: 2024 - 2028

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

  • 7. Hållbar energi för alla
  • 9. Hållbar industri innovationer och infrastruktur