City from above.

Uses4Heat – säsongslagring i framtida fjärrvärmesystem

Uses4Heat är ett projekt med finansiering från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon Europe. Syftet är att undersöka hur säsongslagring av restvärme från olika källor kan genomföras.

Hälften av EUs energianvändning går till uppvärmning och kylning av fastigheter. Andelen fossila bränslen för denna energiförsörjning är hög. Fjärrvärme identifierades, 2016, inom ramen för EUs strategi för värme och kyla vara en viktig sektor för Europas energiomställning.

Dagens fjärrvärmelösningar baseras på förbränning av olika bränslen (gas, kol, torv, biomassa) emedan framtidens lösningar är förnybara (sol, geotermi, restvärme). I Uses4Heat belyses hur de nya värmekällorna kan infogas och nyttjas i framtidsanpassade fjärrvärmesystem: genom säsongslager.

I projektet finns två demonstrationsanläggningar: ett akviferlagersystem i anslutning till massa- och pappersindustri i Italien och borrhålslager för restvärme från datahallar och kraftvärmeverk i Norge.

Utvecklar affärsmodeller

I projektet arbetar IVL med affärsmodellsinnovationer kopplade till demo-siterna samt med att identifiera och utveckla de resultat som kan tas till marknaden efter projektets slut. Dessutom genomför IVL en livscykelanalys för att bestämma den sociala och miljömässiga påverkan av Uses4Heat-lösningar.

Projektet kommer att levereras av ett konsortium med 26 partner från åtta länder.

Läs mer: Smarta affärsmodeller är nyckeln till storskalig återvinning av överskottsvärme

EU-emblem "Finansieras av Europeiska Unionen."

Funded by the European Union. This project receives funding from the European Union’s Horizon Europe research and innovation programme.

 

Projektfakta

  • Projektnamn: Underground Large Scale Seasonal Energy Storage for Decarbonized and Reliable Heat (Uses4Heat)
  • Budget: 9,6 miljoner Euro
  • Finansiär: Europeiska Unionen genom programmet Horizon Europe.
  • Samarbetsparter: Kungliga Tekniska Högskolan KTH, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Università degli Studi di Genova, Fundación CARTIF, Fondazione Bruno Kessler, Chalmers University of Technology, Haflsund Oslo Celsio, Hallingplast AS, Bengt Dahlgren Stockholm Geo AB, Absolicon Solar Collector AB, Cartiere del Garda S.p.A, Alto Garda Servizi S.p.A., Alto Garda Power S.r.l, HiRef S.p.A., Energenius S.r.l., HYDRA S.r.l., Endef Engineering, Euroheat & Power AISBL, Energy Institute Hrvoje Požar, Hrvatska Elektroprivreda Dionicko Drustvo, Yugoiztochnoevropeyska Tehnologichna Kompania Ood, Aquatonic Ltd., Smart Sustainable Social Innovations Single Member P.C, Ethniko Kentro Erevnas Kai Technologikis Anaptyxis, Dimotiki Epicheirisi Ydrefsis Kai Apochetefsis Kozanis, Kvarnholmen Utveckling AB, Veolia.
  • Period: 2023 - 2027

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

  • 7. Hållbar energi för alla
  • 9. Hållbar industri innovationer och infrastruktur