Grön vätgas - symbolen för H2 i en hand mot grön bakgrund.

Vätgasens roll i energi- och klimatomställningen

Vilka förutsättningar för vätgas har Sverige på nationell nivå? Det är en fråga som IVL är med och besvarar inom ramen för Energiforsks program Vätgasens roll i Energi- och klimatomställningen.

Vilken klimatpåverkan har olika sorters vätgas? Hur kan man lagra vätgas och vad kostar det? Hur kan man skapa bäst nytta av syrgasen som uppstår vid vätgasproduktion?

Det är bara några av de frågeställningar som IVL belyser inom tre samfinansierade forskningsprojekt inom Vätgasens roll i energi- och klimatomställningen. Två av dem projektleds också av IVL:

 1. Vätgasens potential leds av IVL och har utförts i samarbete med RISE, DNV och Sweco. Projektets syfte var att kartlägga och analysera förutsättningarna för vätgas och elektrobränslen från produktion till användning ur ett energi- och klimatperspektiv.
  Läs och ladda ned rapporten: The Potential of Hydrogen in a Swedish context. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Marknadsförutsättningar för syrgas leds av IVL och har utförts i samarbete med Sweco. I det här projektet undersöktes olika användningsområden för syrgas och vilket värde som tillvaratagandet av denna restprodukt skulle kunna ha.
  Läs och ladda ned rapporten: Potential use and market of Oxygen as a by product from hydrogen production Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 3. Vätgaslagring projektleds av Sweco och utförs i samarbete med IVL, RISE och KTH. Projektet pågår fram till slutet av 2024 och analyserar olika tekniker för vätgaslagring och vad som behövs för att de ska kunna implementeras.

Läs mer om forskningsprogrammet på Energiforsks webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Projektfakta

 • Projektnamn: Vätgasens roll i energi- och klimatomställningen
 • Budget: 2,7 miljoner SEK
 • Finansiärer: Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning (SIVL), Energiforsk
 • Samarbetspartner: IVL Svenska Miljöinstitutet, DNV, RISE, Sweco, KTH
 • Period: 2022 - 2024

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

 • 7. Hållbar energi för alla
 • 9. Hållbar industri innovationer och infrastruktur
 • 12. Hållbar konsumtion och produktion
 • 13. Bekämpa klimatförändringarna