1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Luft
 5. Gestaltad urban grönska
3 floor appartment bulding white walls and a blue skye.

Urban grönska för hälsosamma livsmiljöer

En välplanerad urban grönska bidrar starkt till en hälsosammare livsmiljö. Grönska kan bland annat förbättra luftkvaliteten, minska värmestress, öka biologiskmångfald och minska risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar.

Att göra plats för grönska i en tät stad kan dock vara svårt, men genom att kombinera träd med småskalig grönska skapas hållbara och multifunktionella gröna lösningar som är lättare att integrera i tätbebyggda områden. I detta Formas-projekt utvecklar och utvärderar vi innovativa gröna lösningar som hjälper städer att uppnå målen för urban grönska och klimatanpassning. Målet är att utveckla ny och fördjupad kunskap och lösningar för integrering av grönska i samhällsbyggnadspraktiken, med följande huvudsakliga fokus:

 • Gestalta rätt grönska på rätt plats. Vi gestaltar realistiska lösningar för hur småskalig grönska kan integreras med träd för att främja den urbana grönskans multifunktionalitet på den plats som finns tillgänglig i staden.
 • Urban grönska för hälsa och välmående. Vi utvärderar grönskans påverkan på hälsa och välmående såväl som klimatanpassning och energieffektivisering.
 • Urban multifunktionell grönska i samhällsbyggnadspraktiken. Vi analyserar och utvecklar rekommendationer för hur grönskans nyttor kan användas för att stärka dess roll i stadsutvecklingsprocessen och överbrygga barriärer i arbetet.

IVL Svenska Miljöinstitutet leder projektet tillsammans med Malmö stad, Sveriges lantbruksuniversitet och Göteborgs botaniska trädgård. Arbetsmetoder inkluderar kartläggning av befintliga ramverk, utveckling av gestaltningslösningar och praktiska exempel från Malmö stad.

Resultaten ska användas för att stärka grönskans roll i stadsutveckling, genom att erbjuda konkreta verktyg och rekommendationer för planering och implementering av grönska. På kort sikt bidrar projektet med praktiska exempel och kunskapshöjande insatser, medan det på lång sikt stärker städernas förmåga att skapa gröna, hälsosamma och klimatanpassade miljöer.

Projektfakta

 • Finansiär: 6 MSEK
 • Finansiär: Formas
 • Samarbetspartner: IVL Svenska Miljöinstitutet, Malmö stad, Sveriges lantbruksuniversitet och Göteborgs botaniska trädgård.
 • Period: 2024 - 2028

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

 • 3. God hälsa och välbefinnande
 • 11. Hållbara städer och samhällen
 • 13. Bekämpa klimatförändringarna