Taxi parkerad vid centralstationen i Göteborg.

Projektet Tjänsteskjuts byter firmabil mot taxi där det passar

När en kommun byter ut tjänstebilar som används för lite mot taxi och andra skjutstjänster uppstår en rad samhällsvinster: Kostnaderna minskar, trafiken minskar och jobben blir fler. Projektet Tjänsteskjuts går nu vidare från förstudie till skarpa test i flera kommuner.

I Tjänsteskjuts studerar vi effekterna av att kommunala tjänstebilar ställs undan och ersätts med taxi eller andra tjänster. Ett sådant försök startar i Karlstad hösten 2024 och sannolikt inom Region Stockholm våren 2025. En leasad bil kostar runt 100 000 kr per år och kan verksamheten vara utan den blir det stora pengar att köpa tjänster för – om man inte tar cykeln i stället. En förstudie har visat på flera andra samhällsnyttor, från minskade utsläpp och minskad trängsel till bättre kondition för de anställda.

Inte minst bidrar det med nya jobb, gärna för den som idag står långt från arbetsmarknaden. Enkelt uttryckt stannar kommunala skattekronor i högre grad kvar i kommunen och kan bidra till både välbefinnande och ekonomisk utveckling.

IVL följer, stödjer och utvärderar de både pilotverksamheterna. Klimatkommunerna och Taxiförbundet tar därefter fram en handledning som gör det enklare för andra kommuner att utveckla sin egen Tjänsteskjuts.

Projektet bidrar till bättre inkomstfördelning (SDG1), till ekonomisk utveckling (SDG8), till mer hållbara städer (SDG11) och till minskad klimatpåverkan (SDG13).

Projektfakta

  • Projektnamn: Tjänsteskjuts 2.0
  • Budget; 1,1 miljoner SEK
  • Finansiär: Vinnova via Drive Sweden
  • Samarbetspartner: IVL Svenska Miljöinstitutet, Karlstads kommun, Region Stockholm, Klimatkommunerna och Svenska Taxiförbundet
  • Period: 2024 - 2025

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

  • 1. Ingen fattigdom
  • 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • 11. Hållbara städer och samhällen
  • 13. Bekämpa klimatförändringarna