Flerfamiljsfastigheter med fasader i trä

Ta hjälp av vår samlade kunskapsbank!

Vill du vara med och göra bygg- och fastighetsbranschen klimatneutral? För att underlätta för aktörer att ta ett samlat grepp om klimatomställningen och lättare navigera i alla underlag har IVL samlat det viktigaste på ett och samma ställe.

En femtedel av Sveriges klimatpåverkan är kopplad till bygg- och fastighetssektorn. Förenklat kan denna klimatpåverkan delas in i tre stora huvudområden; byggnation, driftenergi och brukare. Denna kunskapsbank tar sin utgångspunkt i dessa tre områden, samt det strategiska klimatarbetet. Förhoppningen är att kunskapsbanken ska hjälpa branschen med översikt och stöd vid prioriteringar.

Under de olika områdena hittar du fakta, tips, relaterade länkar och webbinarier som förhoppningsvis hjälper dig och ditt företag framåt i klimatarbetet. För att lyckas med att minska klimatpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen är det av stor vikt att alla i aktörer i en byggnads livscykel är med och bidrar.

Här hittar du även videofilmer och inspelade webbinarier där våra experter delar med sig av det vktigaste när det gäller kllimat och bebyggelse.

Fyra fokusområden för klimat och bebyggelse

Malmö stad med sundet i bakgrunden

Lär dig mer om strategiskt klimatarbete

Strategiskt klimatarbete handlar till stor del om att prioritera klimatarbetet rätt utifrån förutsättningar. Ju större företag desto mer omfattande brukar det strategiska arbetet behöva vara.

 

Hus i byggområde

Lär dig mer om klimatpåverkan från byggnation

Byggnationens klimatpåverkan uppstår när byggmaterial och produkter produceras och transporteras, samt under byggprocessen. Detta gäller inte bara nybyggnation utan även vid renoveringar, ombyggnad, tillbyggnad och underhållsarbete. Det finns god potential att minska dessa utsläpp.

Kraftledningar i mörker

Lär dig mer om klimatpåverkan från driftenergi

Klimatpåverkan från driftenergin är kopplad till den energi som köps in till en byggnad i form av el, fjärrvärme och fjärrkyla samt de egna energianläggningarna. Sverige har låga utsläpp jämfört med andra delar av världen – men det är viktigt att ha bra byggnader och att rätt energi används på rätt plats och vid rätt tid.

Familj äter middag i kök

Lär dig mer om klimatpåverkan fråm användare

Det finns en klimatpåverkan som orsakas av användare men där fastighetsägaren kan underlätta och möjliggöra minskade utsläpp. Exempelvis bidrar tillgång till laddning av elfordon, avfallssortering och energianvändning. Många fastighetsägare gör insatser inom dessa områden men följer sällan upp klimatnyttan.

Senaste IVL-nyheterna inom hållbar samhällsbyggnad

Den här webbplatsen har byggts upp med finansiering från Formas inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande.

 

IVL Logga
Formas logga