1. Startsida
  2. Renovering – ROT
  3. Nyheter
  4. [2022-06-15] Renoveringsprojekt som ger kunskapslyft
News | 2022-06-15
Visningskontor vid renoveringen fastigheten Hornsberg 10,

Bild: Castellum.

Renoveringsprojekt som ger kunskapslyft

När en av de större hyresgästerna lämnade kontorsfastigheten Hornsberg 10 i Stockholm tog Castellum beslutet att göra en ordentlig och genomgripande renovering. Den genomförs som en av testpiloterna i projektet Klimatkrav till rimlig kostnad – ROT.

Arbetet har inneburit ett kunskapslyft för företaget när det gäller klimatpåverkan och återbruk.

– Inledningsvis var klimat och hållbarhet inte vårt självklara fokus, vi visste bara att det var dags att göra något åt byggnaden för att kunna hyra ut till bra nivåer, berättar Robert Carlsson, hållbarhetsansvarig på Castellum.

Klassiskt kontor

Den mer än 15 000 kvadratmeter stora kontorsbyggnaden ligger på Västra Kungsholmen och är byggd i tre etapper mellan 1948 och 1985, med den gestaltning som då var bruklig för kontors- och industribyggnad – till exempel med många och långa korridorer.

Nu blev ambitionen utveckla fastigheten till ett kvarter som rymmer olika funktioner med en mer modern gestaltning. Det kändes naturligt med tanke på utvecklingen i området, Västra Kungsholmen har gått från industriområde till ett levande företags- och bostadsområde.

Genom deltagandet i projektet blev det också ett mål att uppgradera byggnaden rejält så att den blir så klimatsmart som möjligt.

Återanvända material

– När vi började att riva förra sommaren bestämde vi också att satsa på att återbruka så mycket som möjligt av materialet. Vi anlitade återbruksmäklaren Kompanjonen och har lärt oss under resans lopp. Till exempel hittade vi mottagare till 300 begagnade fönster i Estland.

– Hela processen har lärt oss mycket när det att räkna på klimataspekter och hållbarhet även vid renoveringar. Nybyggnadsprojekt hade vi redan bra rutiner för men inte ROT-projekt. Nu har vi fått nya verktyg, säger Robert Carlsson.

Även entreprenörerna har engagerat sig i att hitta lösningar på ett konstruktivt sätt. Och för Castellum blir det i framtiden mer självklart ställa relevanta hållbarhetskrav även i ombyggnadsprojekt, tror Robert Carlsson.

Mer inbjudande miljö

– Det är verkligen positivt att vi har kunnat höja kunskapsnivån så tydligt, säger han.
När renoveringen av Hornsberg är färdig nästa år består byggnaden huvudsakligen av moderna kontor men rymmer också butiker, restauranger, gemensamma utrymmen och inbjudande platser.

Projektet

I projektet Klimatkrav till rimlig kostnad - ROT tar IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Sveriges Allmännytta Länk till annan webbplats. och Kommuninvest Länk till annan webbplats. fram en vägledning för hur fastighetsägare och byggentreprenörer kan minska klimatpåverkan vid renovering och ombyggnation. Åtta fastighetsägare deltar som testpiloter i projektet.