Klimatkrav till rimlig kostnad

Bygg- och fastighetssektorn står för nästan en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, varav hälften kommer från byggverksamheten.

Projektet Klimatkrav till rimlig kostnad har därför tagit fram en vägledning för att underlätta för fastighetsbolag att ställa klimatkrav för byggprojekt.

Denna vägledning har i proektet Klimatkrav till rimlig kostnad ROT sedan uppdaterats för att bland annat även inkludera renoverings- och ombyggnationsprojekt. Förutsättningen för att ställa klimatkrav vid upphandling är att det finns ett enhetligt sätt att beräkna klimatpåverkan så att till exempel beräkningar från olika anbudsgivare är möjliga att jämföra.

Projekten har tagit fram anvisningar för LCA-beräkning av byggprojekt som bland annat anger vilken klimatdata som får användas, vilka delar av byggnaden som ska inkluderas och så vidare. Anvisningarna är ett komplement till klimatdeklarationslagen och bygger bland annat på erfarenheter från praktiska beräkningar inom flertalet projekt.

Vägledningen kan användas av både privata och offentliga beställare och den kan användas i framtagande av upphandlingsdokument, löpande arbete under ett byggprojekt och i slutskedet av ett projekt. Den kan användas för nybyggnation, renovering och ombyggnation. Vägledningen baseras på omfattande praktiska erfarenheter av upphandling och klimatberäkning där fastighetsbolag, entreprenörer och konsulter samarbetat.

För att koppla på finansieringen som en ytterligare morot i omställningsarbetet har projektet, baserat på vägledningen, undersökt vilken efterfrågan det finns på kriterier för grön finansiering och givit exempel på kriterier för grön belåning som just nu utvecklats på den finansiella marknaden.

Projektet Klimatkrav till rimlig kostnad var finansierat av Sveriges Allmännytta, Kommuninvest och Stiftelsen IVL.

Projektet Klimatkrav till rimlig kostnad ROT var finansierat av Energimyndigheten genom E2B2.

Läs mer om våra beräkningsgrunder

Här sammanfattar vi våra rekommendationer och råd om hur en klimatberäkning bör utföras för olika ändamål, till exempel när man handlar upp byggprojekt.

Läs vägledningen

Denna vägledning vänder sig till dig som arbetar som upphandlare och entreprenör inom bygg- och fastighetssektorn.

Här kan du se filmer relaterade till första projektet: