1. Startsida
  2. Renovering – ROT
  3. Nyheter
  4. [2022-06-28] Trikåfabriken som får nytt liv
Nyhet | 2022-06-28
Trikåfabriken i kvarteret Bilden, Malmö

I november 2022 väntas alla hyresgäster vara på plats. Bild: Stena Fastigheter.

Trikåfabriken som får nytt liv

Hetta på somrarna. Kyligt drag på vintrarna. Bristfällig ventilation, ineffektivt nyttjande av ytorna och låg tillgänglighet. Det fanns goda skäl att renovera Trikåfabriken på Möllevången i Malmö, en av testpiloterna i IVL-ledda projektet ”Klimatkrav till rimlig kostnad – ROT”.

I Trikåfabriken i kvarteret Bilden tillverkades tidigare baddräkter, underkläder, motorcyklar och barnkläder. Nu flyttar nya kreativa näringar in efter en omfattande renovering. I november väntas alla hyresgäster vara på plats.

Projektet omfattar totalt en lokalarea på 6600 kvadratmeter varav 1335 bara ytskiktsrenoveras. De hyresgäster som hyr där har suttit kvar under hela produktionsperioden och får de ta del av det nya energisystemet, parakeylåsning, digitala skärmar, terrasser, laddplatser på gården, nytt soprum och så vidare.

Fokus klimatnytta

Fastighetsägaren Stena Fastigheter har satsat på en renovering med fokus på klimatnytta och cirkulära affärsmodeller för att genomföra ett av Sveriges första ombyggnadsprojekt där klimatnyttan verifieras. Viktigt var att skapa en klimatneutral energianläggning och att arbeta med återbruk och restaurering, både inom den befintliga byggnaden och genom att ställa utökade krav på EPD:er, Environmental Product Declarations, från leverantörer.

Dessutom var syftet att lära mer om BM, Byggsektorns miljöberäkningsverktyg och att följa byggbranschens initiativ mot klimatneutralitet.

Förutom generella hyresgästanpassningar var det viktigt att rusta upp för att klara tillgänglighet, brandutrymning och att sektionera lokalerna i mindre delar. Andra vinster var ett bättre inomhusklimat, en trevlig gemensam innergård och två takterasser där man kan sitta och jobba eller äta sin lunch. På innergården finns grönskande planteringar och fast pingisbord för den sportintresserade – och självklart gott om cykelplatser och möjlighet att ladda elbilar.

Att spänna bågen

Koncernmålet för Stena Fastigheter är att halvera sitt klimatavtryck till 2030. För att nå dit måste hela organisationen bidra, konstaterar Sofia Lagerblad, chef Affärsutveckling vid Stena Fastigheter i Malmö.

– Att spänna bågen som vi har gjort vid renoveringen av Trikåfabriken, genom samarbetet med IVL och nya leverantörer, har lärt oss nya digitala hjälpmedel och gett ett ökat engagemang i projektgruppen, säger hon.

Återbruk har varit en viktig del. Vid renoveringen av Trikåfabriken har allt från golv till murväggar och armaturer restaurerats.

– På gården hittade vi kullersten under asfalten som vi nu har satt som mönsterband i mark längst med fasadlivet på gården. Men golven är nog den byggkomponent vi har återbrukat i störst utsträckning, berättar Sofia Lagerblad.

Ett affärsupplägg med E.ON har gett fastigheten en energiförsörjningsmodell med batterilager, laddstolpar, solceller, IMD, AI-styrd optimering – med mera.

Minska slit och släng

Det var viktigt varit att lyfta fram byggnadens karaktär och att samtidigt påverka fungerande byggnadsdetaljer så lite som möjligt. Underentreprenörer och projektörer har varit med i processen och fått tänka till och komma med inspel på vad som kan minska ”slit och släng”. Totalentreprenören är Servicekuben men många fler entreprenörer har bidragit.

Sofia Lagerblad säger att det, med tanke på det ökande antalet renoveringar, var – och är - relevant för Stena Fastigheter att lära mer om hur företaget kan minska sitt klimatavtryck vid omställning i det befintliga beståndet och ombyggnationer.

– Kan vi få i gång lokalt återbruk, nya affärslösningar kring energiaffären och storskaliga cirkulära affärsmodeller vad gäller vatten, värme och sanitet och ventilation kan vi tillsammans göra klimatnytta på riktigt. Vi behöver hitta kostnadseffektiva sätt att ta vara på det vi har särskilt nu när vi möts av ökade materialpriser, komponentbrist och försvårade transporter, säger hon.

Byggt upp databas

Stena Fastigheter har sett över sin process för ROT-projekt och nyproduktion bland annat genom att bygga upp en databas med egna referensvärden och att löpande se över inköp och samverkar med leverantörer om EPD:er.

– Samtliga projekt ska ha en anpassad hållbarhetsplan och göra en tidig klimatberäkning som ligger till grund för upphandling och val i projekteringen. Självklart följer vi upp alla våra projekt och i nyproduktionen gör vi även en klimatdeklarering, säger Sofia Lagerblad.

Se film om renoveringen från Stena Fastigheter på YouTube: Trikåfabriken: Kolla in det färdiga resultatet Länk till annan webbplats..

Projektet

I projektet Klimatkrav till rimlig kostnad - ROT tar IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Sveriges Allmännytta Länk till annan webbplats. och Kommuninvest Länk till annan webbplats. fram en vägledning för hur fastighetsägare och byggentreprenörer kan minska klimatpåverkan vid renovering och ombyggnation. Åtta fastighetsägare deltar som testpiloter i projektet.

I Trikåfabriken, kvarteret Bilden på Möllevången i Malmö, tillverkades bland annat baddräkter och barnkläder.

En gång i tiden arbetade hundratals sömmerskor i Trikåfabriken. Bild: Stena Fastigheter.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden