Arbete med dator

Filmer från projektet Bortom BNP-tillväxt

Här hittar du korta intervjufilmer med forskare från programmet Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för ett hållbart samhällsbyggande. Inom det fyraåriga forskningsprogrammet undersöktes frågor som "Hur skulle ett samhälle som inte bygger på tillväxt kunna se ut, och vad skulle det kunna innebära?" och "Vilka möjligheter kan öppnas om målet istället är att uppnå miljö- och klimatmål och att skapa förutsättningar för människors välbefinnande och rätt till exempelvis boende och utbildning?"

Läs mer om projektet

Hur kan ett samhälle som inte bygger på tillväxt se ut?

 

Mikael Malmaeus, forskare vid IVL

 

Åsa Svenfelt, forskare vid KTH

 

Tove Malmqvist, forskare vid KTH

 

Göran Finnveden, forskare vid KTH

 

Pernilla Hagbert, forskare vid KTH

 

Ulrika Gunnarsson Östling, forskare vid KTH

 

Karin Bradley, forskare vid KTH