Pile of publication books or documents report papers.
 1. Startsida
 2. Publikationer

Publikationer

Ta del av vår forskning genom att söka bland IVL:s publicerade rapporter och artiklar. För att få tillgång till alla IVL:s publicerade publikationer, besök IVL:s portal på Digitala vetenskapliga arkivet, Diva.

Nedan kan du hitta våra senaste publikationer

 • Investor perspectives on hydrogen investments


  Investment volumes directed to hydrogen projects need to increase drastically for the market to take off. Investors were interviewed for their perspectives on the emerging market, risk management and evaluation criteria applied to hydrogen investments and what needs to be done to attract more investors. The conclusion of the investor interviews is...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Uni- och multiderivata metoder för upptäckt av avvikelser i dammar


  Dammövervakning är ett stort och viktigt område för svenska dammägare. Det är en utmaning att kontinuerligt övervaka en dammkonstruktion med dess givare och snabbt kunna reagera på förändringar som visar på en avvikelse i dammen. Rapporten behandlar metoder för datorbaserad upptäckt av givar- och kommunikationsfel samt tillämpning av multivariata...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • ProScaleE - user needs and perspectives: Interview study for the development of the ProScaleE methodology


  The Mistra SafeChem toolbox includes several tools, among them is the ProScale method that was developed as a scoring system based on both hazard and exposure for assessing direct chemical risks to workers, professionals and consumers associated with products in a life cycle perspective. However, a need for a sibling, ProScaleE, that focuses on the...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Life cycle assessment of mechanical textile recycling in Sweden


  This report presents a screening life cycle assessment (LCA) of a potential, future mechanical textile recycling system located in Sweden. The report is based on rough assumptions, data estimates and scenarios exploring the influence of uncertainties regarding, for example, the location of the recycling plant (influencing the transport distances),...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • PI-Nordic - A strategic research and innovation agenda for process intensification and innovation in process industries


  A continued and sustainable growth in the Process Industry sector remains essential for Sweden’s economy. The strategic research agenda PI-Nordic describes a vison and way forward for the development and implementation of Process Intensification (PI) as an essential element for promoting this development. The agenda covers the chemical, water,...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Förstudie - Mikroföroreningar vid Getteröverket i Varberg : Tekniska lösningar för en utökad rening av avloppsvatten


  Mellan 2020 och 2023 har Vivab i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört en förstudie om avancerad rening vid Getteröverket i Varberg. Förstudien genomfördes med bidrag från Naturvårdsverket i två olika etapper. Den första etappen omfattade en påverkansanalys av vattenmiljön, en behovsutredning och initiering av pilottester medan den...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Faktaunderlag för Energiagenda i Västerbotten


  Rapporten beskriver Västerbottens energisystem utifrån nuläge, möjligheter och ny teknik. I arbetet framkom att kommande elbehovet främst är i kustlandet och det finns begränsningar i möjligheten att överföra elen dit. Planerad kraftproduktion ser inte ut att räcka till de nya elbehoven och de oljeprodukter som används går främst till transporter....
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Undersökning om långtidsavställda fordon


  Denna studie undersöker status och användning av över 900 000 långtidsavställda personbilar och lätta lastbilar i Sveriges vägtrafikregister.Resultaten, baserade på statistiska analyser, intervjuer och enkäter, visar en varierad användning.Cirka en tredjedel av fordonen betraktas som samlarobjekt och en tiondel har skrotats. En översyn av nationell...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.