1. Startsida
  2. Renovering – ROT
  3. Nyheter
  4. [2022-10-24] Tid att räkna gav minskad klimatpåverkan
flygfoto på bostadsområde ut på Tjörn

Tid att räkna gav minskad klimatpåverkan

När det blev nödvändigt att renovera sju flerbostadshus på Fågelkärrsvägen på Tjörn skedde det som en av testpiloterna i projektet Klimatkrav till rimlig kostnad – ROT. Det gav möjlighet att minska klimatpåverkan.

Renoveringsprojektet utfördes 2019 och gällde byggnader med sammanlagt 28 lägenheter. Bakgrunden var att flera byggnadskomponenter uppvisade skador som på sikt kunde ha lett till fuktskador. I renoveringen ingick bland annat ny fasad, nytt tak, nya balkonger, och nya ytterdörrar.

Under själva renoveringsprojektet var det inte självklart att minska eller beräkna klimatpåverkan, berättar Tobias Åberg, fastighetsförvaltare och projektledare hos Tjörns Bostads AB.

– Vi valde att klimatberäkna projektet när det redan var utfört och på så sätt få en förståelse för vad en renovering av liknande karaktär bidrar till klimatpåverkan.

Kunskap inför framtiden

Det positiva med att delta i projektet Klimatkrav till rimlig kostnad ROT är att det har gett Tjörns Bostads AB god kännedom om hur man ska tänka i framtida renoveringar och vilka materialval och andra krav som ska ställa för att minska till klimatpåverkan, berättar han.

I sin tidigare yrkesroll jobbade Tobias Åberg för en entreprenör som räknade på projektet.

– På så sätt kunde vi få tag i exakta produktionskalkyler utan att konsultera byggaren, berättar Tobias Åberg.

Hitta bästa materiallösningen

Att ingå i projektarbetet var en spännande utmaning där företaget utifrån sin kompetens fick vara med och bidra till ett högst aktuellt problem.

– Just vårt arbete saknade energiåtgärder vilket gjorde att vi hade tid att räkna på scenarier. Vi fick möjlighet att vrida och vända på material för att hitta den ultimata lösningen för minskad klimatpåverkan - och i liten utsträckning även energiåtgärder, säger Tobias Åberg.