IVL i norra Sverige

Vi arbetar tillsammans med näringslivet och offentlig sektor för den gröna industrialisering och klimatomställning som sker i norra Sverige.

 1. Startsida
 2. Om oss
 3. Norra Sverige

Vi stöttar den hållbara omställningen med nya lösningar

IVL Svenska Miljöinstitutet i norra Sverige driver projekt tillsammans med kommuner, regioner och företag i Norr- och Västerbotten. Vi jobbar med alltifrån energiomställning till samhällsomvandling. Varmt välkommen att kontakta oss längst ner på sidan för ett samarbete.

Fokusområden norra Sverige

Energiomställning och cirkulära flöden

 • Elektromobilitet (vätgas, batteri)
 • Material- och råvaruförsörjning
 • Återvinning inom hela värdekedjan

Klimatomställning

 • Utveckling av klimatberäkningsverktyg
 • Livscykelanalyser mot små och medelstora företag
 • Kunskapshöjande insatser mot små och medelstora företag samt kommuner och regioner

Industriell omställning

 • Tillståndsprocesser
 • Arbetsmiljö
 • Avfallshantering
 • Vatten- och luftanalyser
 • Kemiska analyser

Samhällsomvandling

 • Samhällsplanering/samhällsbyggnad
 • CCBuild
 • Infrastruktur och mobilitet
 • Mistra Carbon Exit

IVL Svenska Miljöinstitutet - från vetenskap till verklighet

Tåg ssom åker igenom natur i norra Sverige

Hållbar metallindustri Västerbotten

Med stora mängder resurser och en grön industrialisering finns stora möjligheter att norra Sverige blir produktionsledande inom metallindustrin - samtidigt som fler cirkulära flöden och nya energikällor behöver etableras. IVL Svenska Miljöinstitutet driver tillsammans med Luleå tekniska universitet och Swerim projektet Vätgas och cirkularitet i Västerbottens metallindustri.

En flod som går igenom skogsbeklädd mark.

Vatten- och luftundersökningar i Kiruna

IVL Svenska Miljöinstitutet har en lång historia av mäta vattenflöden och luftpartiklar i norra Sverige. På uppdrag av LKAB har IVL placerat mätstationer i vattendrag kopplade till dagbrott och optiska mätstationer för luftpartiklar i Kiruna, Malmberget och Koskullskulle. Syftet har varit att övervaka gruvverksamheternas påverkan på luftkvaliteten, det hydrologiska systemet samt på vattenkvalitet och ekologi.

Skellefteå i solnedgång

Cirkulärt byggande etableras i Skellefteå

Genom att använda återbrukat byggmaterial kan både utsläppen av fossila bränslen och mängden avfall kraftigt minskas. I ett projekt som drivs av Skellefteå kommun, IVL och CCBuild ska ett nätverk för cirkulärt byggande etableras. Medlemmarna är aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen, med målet att återbruk ska bli en självklar del av byggandet.

Branscher vi jobbar med i norra Sverige

Byggbranschen - Vi hjälper byggsektorn med branschspecifika miljökrav.

Energibranschen - Vi utvecklar systemlösningar för ökad resurseffektivitet i energisystemet.

Fastighetsbranschen - Hållbar fastighetsförvaltning, från god inomhusmiljö till energiefffektivisering.

Gruvindustrin - Miljömätningar och miljöteknik som minskar gruvindustrins miljöpåverkan.

Hållbar kommun - Vi utvecklar det hållbara samhället med kommunen i centrum.

Skogsindustrin - En central aktör för ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Tillverkande industri - Vi leder industrin mot resurseffektiva, cirkulära och klimatsmarta lösningar.

Kemiindustrin - Miljömässigt och ekonomiskt hållbara lösningar för kemiindustrin.

Några av IVL:s experter som arbetar i norra Sverige

En kvinna i svart kostym står i en trätrappa

Aurora Pelli

Gruppchef

Porträtt på Karin Ågren

Karin Ågren

Projektledare

Jan Ots

Jan Ots

Affärsutvecklare

Bild på Sara Wård Edvall

Sara Wård Edvall

Projektledare

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.