ikoner på kemikalier

Säker och hållbar kemi

Kemiindustrin står inför stora omställningar för att minska sin klimatpåverkan och skapa säkra, cirkulära flöden. För att nå dit behövs nya processer och produkter som bygger på hållbara och förnybara råvaror som också är säkra för människa och miljö.

Vi stöttar företag att uppfylla lagstiftningen och myndigheter med att ha kontroll över kemikalier i miljön. Vi tar fram ny kunskap om kemikalier i vår omgivning och har lång erfarenhet av att analysera farliga ämnen och bedöma konsekvenser för hälsa och miljö. Vi beräknar spridning av utsläpp och nyttjar avancerad teknik för att mäta och analysera ämnen i både luft, mark, biota och vatten. Ta kontakt med oss så berättar vi mer.

Senaste nyheterna inom säker och hållbar kemi

Ett axplock av våra arbete med kemikaliefrågor

Dags för sjösättning – har du koll på din båtbottenfärg?

En vanlig 30 fot lång segelbåt från 80-talet, med flera lager färg, kan täckas av flera kilo färg och innehålla åtskilliga procent koppar, zink, TBT och andra biocider. Under 60-talet tillsattes PCB i bottenfärg och i början av 70-talet började färgtillverkarna tillsätta tennorganiska ämnen, TBT. Även om dessa ämnen är förbjudna sedan länge påverkar de fortfarande miljön. Hur ska du som båtägare tänka kring valet av båtbottenfärg?

skrov på fritidsbåt.

Vi arbetar för att minimera både miljö- och hälsoproblem orsakad av kemikalier.

Kontakta IVL:s experter inom säker och hållbar kemi

A portrait of a woman

Helena Norin

Gruppchef Kemi och lagkrav

Gunnar Thorsén

Gunnar Thorsén

Miljökemi

A portrait of a woman

Karin Sanne

Gruppchef Life Cycle Management

A portrait of a woman

Jeanette Green

Gruppchef Affärsutveckling