1. Startsida
  2. Om oss
  3. Vision och organisation
  4. Vision, syfte och värdegrund
kvinna sitter vid skrivbord

Vision, syfte och värdegrund

IVL:s vision är ett hållbart samhälle.

Vi driver på omställningen till det hållbara samhället genom att omvandla:

  • vetenskap till verklighet
  • miljöproblem till möjligheter
  • linjära processer till en cirkulär ekonomi

Vårt syfte är att arbeta med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället.

Vår värdegrund bygger på trovärdighet, framsynthet, helhetssyn, engagemang och nytta.