9 april

Del 2: Klimatdeklarera med Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg

För dig som vill lära dig hur du gör klimatberäkningar i Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM)

Husfasad med balkonger
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.7a2856a318bfb181de213c3c/stockholm-bostadshus.jpg