Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

  1. Startsida
  2. Press
  3. Pressmeddelanden och nyheter
  • | nyhet
    Kraftigt överskridna gränsvärden för damm på byggplatser
    IVL har i en studie av arbetsmiljön på byggplatser funnit att dammhalterna i många fall kraftigt överskrider arbetsmiljögränsvärdena. Många metoder och processer i byggbranschen har förändrats på senare tid, men få exponeringsstudier har gjorts under samma tid. Detta trots att höga dammhalter är trolig orsak bakom överrepresentationen av lungsjukdomen KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) bland byggarbetare, enligt färsk statistik.
Nyhetsarkiv
Återställ