Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  IVL:s miljörättsexpert Åsa Romson sommarpratar i P1
  Den 30 juli är det dags för Åsa Romson att vara värd för Sveriges Radios program Sommar i P1. Åsa Romson, som idag är miljörättsexpert och forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, var Sveriges första klimat- och miljöminister och med när Parisavtalet slöts 2015. I sitt sommarprogram kommer hon prata om varför klimatpolitik är så svårt och om det går att stämma någon för klimatutsläppen som förstör vår planet.
 • | nyhet
  Trafikverkets inriktningsunderlag får kritik
  En planering som inte styr mot uppsatta mål, missvisande prognoser, missledande nyttovärderingar och en alltför svag tilltro till mer effektiva transporter. Precis som för tre år sedan möts Trafikverkets inriktningsunderlag av en omfattande kritik i remissvaren från länsstyrelser och centrala myndigheter.
 • | nyhet
  Regeringen föreslår förbud mot utsläpp av skrubbervatten
  Utsläpp från skrubbrar som tvättar rökgaser på fartyg kan komma att förbjudas i svenskt vatten. Nu remitteras en promemoria med ett sådant förslag.
 • | nyhet
  Forskare föreslår gemensamma nordiska beräkningsregler för att minska byggnaders klimatpåverkan
  Experter vid IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med nordiska kollegor arbetat fram beräkningsreglerna som de menar kan ligga till grund för en nordisk gemensam implementering av europeisk bygglagstiftning.
 • | nyhet
  Pilotprojekt testar ny modell för tjänsteresor
  Kommuner som byter ut sina minst använda bilar mot taxi och andra skjutstjänster får en rad samhällsnyttor på köpet; ekonomiska, sociala och miljömässiga. Det visade projektet Tjänsteskjuts som nu får en fortsättning med pilotstudier i Karlstad och enligt planen även i region Stockholm.
 • | nyhet
  Regional samverkan ska stärka biogasproduktionen i norr
  IVL startar tillsammans med Luleå Miljöresurs, Lumire, och Bodens kommun ett projekt för att undersöka hur biogasproduktionen kan utvecklas genom regional samverkan. Projektet har beviljats stöd från EU via Tillväxtverket och region Norrbotten.
 • | nyhet
  Vägledning ska hjälpa bostadsföretag med klimatanpassning
  Extrema väderhändelser leder till ökade risker för bebyggelse och bostadsområden behöver rustas för att bli mindre sårbara. Nu lanserar IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Allmännytta en vägledning som ska hjälpa fastighetsägare och bostadsföretag i klimatanpassningsarbetet.
 • | nyhet
  Grönska i staden allt viktigare – men hur ska den få plats?
  Träd och växtlighet i staden får oss människor att trivas och må bra. Grönska förbättrar också luftkvaliteten, gynnar biologisk mångfald och motverkar effekterna av extremväder som skyfall och värmeböljor. Nu startar ett forskningsprojekt som ska undersöka hur våra städer kan bli grönare.
 • | nyhet
  Ny typ av kontrakt ska säkra klimatanpassning i Malmö
  Hur säkerställer vi att viktiga klimatanpassningsåtgärder genomförs och bibehålls över tid? I Malmö ska forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Linköpings universitet tillsammans med fastighetsägare och Malmö stad testa en ny samverkansmodell där man upprättar lokala kontrakt för att säkra att klimatanpassning genomförs i områden som redan är byggda.
 • | pressmeddelande
  Dubbelt så mycket textil slängs i soporna än vad som lämnas för återanvändning
  Hur många extra kg textil har du i garderoben? Konsumtionen av nya textilier ökar varje år, men begagnat är fortfarande en mycket liten andel, visar en studie som forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet gjort inom projektet Usereuse. Vi slänger också nästan dubbelt så mycket textilier i soporna än vad vi lämnar för återanvändning.
 • | nyhet
  Gränsvärdena för klimatdeklarationer av byggnader behöver bli mer ambitiösa
  IVL har lämnat ett remissvar på förslaget till införande av gränsvärden för klimatdeklarationer av byggnader. IVL står bakom införandet men anser att gränsvärdena inte är tillräckliga. De borde som minimum ligga i linje med Sveriges klimatmål och målen i färdplanen för bygg- och anläggningssektorn.
 • | pressmeddelande
  Ny rapport: Mer HVO behövs men låga drivmedelspriser skapar hinder
  IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Trafikverket utrett marknaden och betydelsen av HVO100, som är ett förnybart alternativ till diesel, fram till 2030. Utredningen visar att HVO100 tills vidare fyller en viktig roll för att öka användningen av förnybara drivmedel, något som kommer krävas ifall Sverige ska kunna klara nå sina klimatmål.
 • | nyhet
  Danmark inför förbud mot utsläpp av skrubbervatten
  Danmark har som första Östersjönation beslutat att införa ett förbud mot utsläpp av skrubbervatten i sina territorialvatten. Det innebär att orenat skrubbervatten från fartyg inte får släppas ut längst de danska kusterna från och med den 1 juli 2025. Miljöexperter vid IVL Svenska Miljöinstitutet beskriver beslutet som en stor framgång i arbetet för en hållbar havsmiljö.
 • | nyhet
  Träffa IVL i Almedalen
  Under Almedalsveckan i Visby 25-28 juni kommer flera av IVL:s medarbetare vara på plats. Ta chansen att prata hållbarhet och grön omställning med oss.
 • | nyhet
  IVL utforskar åtgärder som kan minska miljöpåverkan från undervattensbuller
  Undervattensbuller i haven är ett växande miljöproblem. Ökad sjöfart och en intensiv trafik av fritidsbåtar påverkar djurlivet och miljön negativt. Trots det saknas effektiva åtgärder för att minska bullret. Det vill IVL Svenska Miljöinstitutet och samarbetspartners ändra på i två nystartade projekt.
Nyhetsarkiv