Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | nyhet
  Ny grafisk profil och logotyp
  IVL Svenska Miljöinstitutet har från och med denna vecka ny grafisk profil och ny logotyp. Den nya logotypen består av företagsnamnet kombinerad med en symbol som är en tolkning av evighetssymbolen. Den är tänkt att leda tankarna till ett evigt kretslopp och signalera helhetssyn – ett av IVL:s ledord och en av byggstenarna i företagets värdegrund.
 • | nyhet
  Upphandlingsprocessen viktig för entreprenörens arbetsmiljö
  Dåliga kunskaper om arbetsmiljö och alltför stort fokus på lägsta pris vid upphandling av tjänster drabbar många anställda hos upphandlade entreprenörer. En ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet visar dock att upphandlande organisationer har stora möjligheter att påverka arbetsmiljön för de anställda.
 • | nyhet
  Tillståndet i miljön lockade storpublik
  Nya konsumtionstrender, näringslivets roll i miljöarbetet och de kommande klimatförhandlingarna i Paris. Det var några frågor som stod på agendan när Tillståndet i miljön gick av stapeln den 26 maj. IVL:s konferens lockade i år över 300 personer till Grand hotell i Stockholm.
 • | pressmeddelande
  Nya styrmedel viktiga för ökad plaståtervinning i en cirkulär ekonomi
  IVL Svenska Miljöinstitutet har utvärderat styrmedel som kan öka återvinningen av plast i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Utgångspunkten har varit en cirkulär ekonomi som bygger på att det ska bli gynnsamt för marknadens aktörer att välja att producera och konsumera varor och tjänster i cirkulära kretslopp. Utvärderingen har finansierats av Nordiska Ministerrådet.
 • | pressmeddelande
  Ny webbapplikation visar tillgångar och samband av råvaruströmmar från skogen
  IVL Svenska Miljöinstitutet har utvecklat en applikation som visar flödet av material mellan olika industriella processer som använder skogsråvaror. Applikationen kan användas som ett underlag för att analysera möjligheter och potential för en framtida biobaserad ekonomi med ökad användning av svensk skogsråvara till både energi och produkter.
 • | nyhet
  Välkommen till årets miljökonferens – Tillståndet i miljön, 26 maj 2015
  Den 26 maj är det dags för IVL Svenska Miljöinstitutets årliga miljökonferens Tillståndet i miljön. På konferensen möter du Sveriges hållbarhetsproffs från näringslivet, miljöexperter, beslutsfattare och många andra som arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor.
 • | pressmeddelande
  Lovande start på kontrollprogram för sikfisket
  IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund tagit fram ett förslag till egenkontrollprogram för sikfisket i Vänern och Vättern. Syftet är att ge anvisningar för var, när och hur fiske kan bedrivas utan att riskera att gränsvärdena för försäljning med hänsyn till dioxinlika ämnen överskrids. De första analyserna av fisk från Vättern visar på lovande resultat för yrkesfisket.
 • | nyhet
  Nytt forskningssamarbete ska ge bättre luftkvalitet i fordon
  Vilka är de viktigaste källorna till luftföroreningar i fordonskupéer, hur ser luftkvaliteten för förarna ut, och framförallt – hur kan den förbättras? Det ska IVL Svenska Miljöinstitutet, Volvo och Göteborgs universitet ta reda på i ett nystartat projekt.
 • | nyhet
  Ny kunskapsrapport om läkemedelsrester i reningsverk
  IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med sina samarbetspartner KTH, Stockholm Vatten och Syvab tagit fram en kunskapsrapport om hur avloppsvatten kan renas från läkemedelsrester. Rapporten ska fungera som informationsmaterial till avloppsreningsverk, tillståndsmyndigheter och andra intressenter.
 • | nyhet
  Åsa Romson besökte Cityfieds pilotprojekt i Lund
  Sveriges klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) besökte den 6 maj Lund för att ta del av klimatsmarta och miljövänliga projekt. Ett av dem var Cityfieds pilotprojekt i stadsdelen Linero, där man ska rusta upp 70-talsområdet och skapa mer miljövänliga bostäder.
 • | nyhet
  Stort intresse för seminarium om miljökrav i upphandlingar
  Deltagare från kommuner, landsting, företag och myndigheter fanns på plats vid IVL Svenska Miljöinstitutets och Internationella EPD-systemets gemensamma seminarium om ökad konkurrenskraft med livscykelbaserade miljökrav i upphandlingar.
 • | pressmeddelande
  Ny kommunrankning: De är bäst på klimatanpassning i Sverige
  Kristianstad är bäst på klimatanpassning i Sverige. Tvåa kommer Botkyrka tätt följd av Göteborg och Växjö på delad tredjeplats. De flesta kommunerna, 96 procent, tror att de kommer att påverkas av klimatförändringar. Trots det uppger var femte kommun att de inte arbetar med klimatanpassning i dagsläget. Det visar en kartläggning av Sveriges kommuners arbete med klimatanpassning som IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har gjort.
 • | nyhet
  Stor satsning på resurs- och avfallsforskning
  IVL deltar i nytt långsiktigt forskningsprogram för hållbar resurs- och avfallshantering. Vinnova, Energimyndigheten och Formas satsar gemensamt 430 miljoner kronor på fem nya strategiska innovationsprogram där näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor tillsammans skapar förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.
Nyhetsarkiv
Återställ