Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Andningshjälp till Östersjön
  Dödar vi Östersjön genom våra utsläpp? På det här seminariet i Almedalen tar vi upp vad som hamnar i havet – och hur vi bäst hanterar det. Vad är jordbrukets och sjöfartens roll? Hur mycket tar reningsverken hand om? Kan vi till och med behöva lufta havet? Ny spännande forskning presenteras och politikens roll diskuteras. Seminariet har två delar och varje del avslutas med ett panelsamtal.
 • | nyhet
  Var kommer dricksvattnet från i framtiden?
  Var kommer vårt dricksvatten från i framtiden? För oss i Sverige är tillgång till rent vatten en självklarhet, men för över en miljard människor i världen är det inte det. Många dricker smutsigt vatten från floder och sjöar. Samtidigt spolar vi i Sverige bort tolv liter rent vatten varje gång vi går på toaletten.
 • | pressmeddelande
  Ny kunskap om flamskyddsmedel i innemiljön
  Flamskyddsmedel från datorer, textilier och plaster kan på olika sätt spridas till vår innemiljö. Flera av dessa ämnen har visat sig vara skadliga för människor och djur. IVL har deltagit i EU-programmet Inflame som har studerat hur och i vilken omfattning flamskyddsmedel som används i vanliga konsumentprodukter och byggmaterial tas upp i människan och i vilken mån sådan exponering leder till hälsorisker. Resultaten presenteras nu i en rapport.
 • | nyhet
  Testa din klimatpåverkan på nya Klimatkontot
  Resvanor, vilken mat du äter och hur varmt du har i huset har betydelse för hur stor påverkan du har på klimatet. På Klimatkontot.se som tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet kan du testa hur stor klimatpåverkan du har baserat på din livsstil. Nu har verktyget uppdaterats för den nya upplysningstjänsten "Hallå konsument".
 • | nyhet
  Biokol ska minska stålindustrins utsläpp av klimatgaser
  Stålföretaget SSAB ska tillsammans med ett konsortium som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet undersöka möjligheten att ersätta fossila råvaror med biokol.
 • | nyhet
  IVL leder internationell arbetsgrupp om kemikalier i innemiljön
  IVL är sedan många år tillbaka i medlem i det europeiska nätverket Norman som arbetar med ”nya” kemikalier, till exempel kemikalier som idag hittas i miljön men inte är reglerade. Nu har Norman startat en arbetsgrupp om innemiljö som IVL leder.
 • | nyhet
  Nya affärsmodeller kan minska byggsektorns klimatpåverkan
  Byggarbeten ger upphov till lika stort koldioxidavtryck som den privata bilismen. Men det går att avsevärt minska utsläppen av koldioxid från bygg- och anläggningsmaskiner med hjälp av hållbara affärsmodeller visar en studie från IVL Svenska Miljöinstitutet. Den största potentialen finns inom anläggningssektorn och alla aktörer i byggprocessen är viktiga för att minska utsläppen.
 • | nyhet
  Matsvinn och matbanker i fokus för examensarbete
  Varje år går en tredjedel av all mat som produceras för mänsklig konsumtion till spillo världen över. I Sverige står livsmedelskedjan för en betydande del av landets totala klimatpåverkan. Sara Pettersson som läser sista året på programmet Miljö- och Energisystem vid Lunds Tekniska Högskola har i ett examensarbete på IVL undersökt vad matbanker och liknande verksamheter kan fylla för funktion för att minska matsvinnet. Matbanker tar tillvara på mat som av olika anledningar inte går att sälja och skänker den till behövande.
 • | nyhet
  Miljön utanför skogsindustrier återhämtar sig
  IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med forskare från Skutab, Nordmiljö, Göteborgs universitet och ÅF ställt samman och utvärderat den miljöhistoriska utvecklingen i vattenområden som under lång tid påverkats av skogsindustriella utsläpp. Nu har den första delrapporten publicerats. Den generella bilden är att miljösituationen förbättrats avsevärt som en konsekvens av processtekniska förändringar samt utbyggd avloppsvattenrening.
 • | nyhet
  Från mikroskräp i haven till ökad miljömedvetenhet i Kina – läs IVL:s årsredovisning för 2014
  Nu finns IVL Svenska Miljöinstitutets årsredovisning för 2014 att ladda ner och läsa. IVL:s forsknings- och utvecklingsverksamhet kan se tillbaka på 2014 som ett framgångsrikt år. Behoven av tillämpad forskning och utveckling på hållbarhets-området ökar snabbt i samhället. I årsredovisningen för 2014 kan du läsa om några aktuella projekt som IVL arbetar med, bland annat i Kina där IVL har haft verksamhet i mer än 25 år.
Nyhetsarkiv
Återställ