Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | nyhet
  Mistra Indigo – ett viktigt bidrag till det globala klimatpolicyarbetet
  Det IVL-ledda forskningsprogrammet Mistra Indigo har i fyra år vridit och vänt på ekonomiska och politiska styrmedel som kan hejda klimatförändringarna. Möjligheterna finns i initiativ från såväl enskilda stater som i nya affärsintressen. Den 10 mars håller Mistra Indigo sin slutkonferens.
 • | nyhet
  Remissvar till EU-förslag om cirkulär ekonomi
  IVL Svenska Miljöinstitutet har lämnat sitt remissvar till Europeiska kommissionens förslag till cirkulär ekonomi. IVL anser att det är ett bra, framåtsträvande förslag där kommissionen i mångt och mycket tar ett helhetsgrepp för att driva på utvecklingen mot en cirkulär ekonomi.
 • | pressmeddelande
  Unik metod mäter endotoxiner
  Forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet har etablerat en unik metod för att mäta bakteriegifter, så kallade endotoxiner. Endotoxiner utgör en hälsorisk för bland annat personal som hanterar organiskt avfall och ämnena har identifierats som orsaksfaktor till flera allvarliga sjukdomstillstånd som kronisk bronkit och astma.
 • | pressmeddelande
  Testbädd för industriell vattenrening byggs på Hammarby Sjöstadsverk
  IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med bland andra AB Volvo fått 4,7 miljoner kronor av Vinnova för att bredda verksamheten på Hammarby Sjöstadsverk mot industriell vattenrening.Testbädden som ska byggas på forskningsanläggningen kommer att vara öppen för andra intressenter och företag, vilket gör den unik i sitt slag.
 • | pressmeddelande
  IVL förvärvar biogasföretaget BioMil
  IVL Svenska Miljöinstitutet förstärker verksamheten inom biogas genom att förvärva konsultföretaget BioMil. BioMil har mer än 30 års erfarenhet av att utreda och projektera systemlösningar för produktion och användning av biogas.
 • | pressmeddelande
  Pilotprojekt ska hjälpa nyanlända akademiker ut på arbetsmarknaden
  IVL Svenska Miljöinstitutet och Arbetsförmedlingen/Arbetsgivarcenter har tagit initiativ till ett pilotprojekt som ska hjälpa nyanlända akademiker ut på arbetsmarknaden. Tanken är att ge ett 20-tal akademiker utbildning och praktik på företag inom vattenbranschen.
 • | nyhet
  Bonusprojektet Sheba blir flaggskeppsforskning
  Det IVL-koordinerade Bonusprojektet Sheba är utsett till flaggskeppsprojekt inom EU Strategy for the Baltic Sea Region och kommer därmed att spela en större roll för policypåverkan.
 • | nyhet
  Ny kartläggning av kommunernas arbete med klimatanpassning
  För andra året i rad genomför IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring en enkätundersökning för att kartlägga Sveriges kommuners systematiska arbete med klimatanpassning. Undersökningen riktar sig till alla Sveriges kommuner.
 • | nyhet
  Enklare att deklarera byggvaror digitalt
  Nu lanseras den nya digitala byggvarudeklarationen, eBVD 2015. Byggmaterialindustrierna och IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans utvecklat det digitala inmatningsverktyget som fungerar som en samlad databas där tillverkare kan registrera och lagra sina byggvarudeklarationer och där alla sedan fritt kan söka.
 • | pressmeddelande
  Stora mängder PCB i Oxundasjön
  Det finns cirka två ton av det förbjudna miljögiftet PCB i Oxundasjön. Det visar en ny undersökning som genomfördes i januari. PCB är inte akut giftigt men fisk från förorenade sjöar ska undvikas.
 • | pressmeddelande
Nyhetsarkiv
Återställ