Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | pressmeddelande
  Mistra Explore utforskar framtidens fordonsåtervinning
  Dagens och morgondagens bilar blir allt mer komplexa med mer elektronik och nya lättviktsmaterial. Många av dessa material förekommer i förhållandevis små mängder, har hög miljöpåverkan och är strategiskt viktiga. Det ställer svensk fordonsåtervinning inför stora utmaningar.
 • | pressmeddelande
  Naturliga läckaget av fosfor större än Sveriges utsläppsmål
  Den naturliga belastningen av fosfor är större än Sveriges utsläppsmål. Det visar en ny rapport som bygger på den hittills mest noggranna kartläggningen av Sveriges utsläpp av övergödande ämnen till Östersjön och Västerhavet. Av totalt 780 ton fosfor som når Egentliga Östersjön varje år kommer 370 ton från naturliga läckage.
 • | pressmeddelande
  Industrin och transporter största utmaningen för koldioxidneutralt Norden
  Den 23 maj lanseras en nordisk upplaga av Internationella energimyndighetens (IEA) kända globala publikation Energy Technology Perspectives. Rapporten visar att de nordiska länderna genom att samarbeta kan uppnå en koldioxidneutral region till år 2050 – men det krävs att politikerna tar industrins utmaningar på allvar och ökar tempot på transportområdet.
 • | pressmeddelande
  Östersjöns djupbottnar tömda på fosfor
  Övergödningen av Östersjön till följd av utsläpp av näringsämnen har länge ansetts förvärras av att bottensedimenten läcker ut fosfor till vattenmassan. Nu visar forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet att förråden av rörlig fosfor i Egentliga Östersjöns djupa bottnar (under omkring 70 meter) i princip är tömda. Detta i sin tur beror på att mer eller mindre permanent syrebrist varit rådande i bottenvattnet under flera decennier.
 • | pressmeddelande
  Oljigt länsvatten går att rena till dricksvattenkvalitet
  Fartyg har idag rätt att släppa ut en begränsad mängd olja med länsvattnet från motorrummet under färd till havs. Bonusprojektet Zero Emissions in the Baltic Sea har utvecklat teknik som renar länsvattnet till nära noll-nivå.
 • | nyhet
  Smarta indikatorer ska mäta motståndskraft hos viktiga samhällsfunktioner
  Det nya EU-projektet Smart resilience indicators for smart critical infrastructures, ska utveckla indikatorer för att mäta resiliens, det vill säga hur motståndskraftiga, viktiga samhällsfunktioner som transporter, sjukvård, industrier och dricksvattenförsörjning är för störningar.
 • | pressmeddelande
  Ny forskning om styrmedel för cirkulär ekonomi
  Dagens produktions- och konsumtionsmönster är en av de största utmaningarna för att nå miljömålen. Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering visar att minst fyra miljömål är svåra att nå på grund av bland annat ohållbara konsumtionsmönster. Nu tar forskarna ett tvärvetenskapligt grepp och kombinerar ekonomisk modellering med livscykelanalys för att undersöka hur styrmedel för en cirkulär ekonomi kan utformas.
 • | nyhet
  IVL-forskare till Kina för månadslånga luftstudier
  Inom ramen för ett femårigt projekt om fotokemisk smog i Kina ska IVL:s Åsa Hallquist tillbringa sex veckor i Beijing och tre månader i Hongkong för att mäta så kallade sekundära luftföroreningar.
Nyhetsarkiv
Återställ