Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Över 1700 har besökt Smart City Sweden
  I maj 2017 invigdes den nationella export- och investeringsplattformen Smart City Sweden. Regeringssatsningen som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet har som mål att dubblera spridningen av svenska miljö- och klimatlösningar på tio år. Hittills har Smart City Sweden haft över 1700 nationella och internationella besökare.
 • | pressmeddelande
  Digitalisering ska ge säkrare dricksvattenförsörjning
  Klimatförändringar och växande städer är stora utmaningar för vår dricksvattenförsörjning. Ett nystartat Vinnovaprojekt som leds av IVL samlar vattenverk, teknikleverantörer, IT-bolag och forskningsaktörer för att utveckla nya digitala lösningar för dricksvattensektorn. Målet är att skapa säkrare och mer förutsägbara vattenverk.
 • | nyhet
  Få farliga kemikalier i förskola
  En helt kemikaliefri inomhusmiljö är omöjlig att nå. Däremot kan man arbeta kemikaliesmart och försöka begränsa antalet skadliga ämnen så långt det går. En ny forskningsrapport visar att kemikaliesmarta åtgärder lönat sig i förskolor.
 • | nyhet
  Hoppfulla trender för ett fossilfritt Sverige
  I dag släpper regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige rapporten "Hoppfulla trender för ett fossilfritt Sverige". Rapporten har sammanställts i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och visar trender i utvecklingen inom energi, transport, konsumtion, kapitalplaceringar och byggande.
 • | nyhet
  Dålig luft i många delar av världen – ett ökande hälsoproblem
  Förorenad luft är ett växande problem och idag en av de största globala hälsoriskerna. Cirka två miljarder barn i världen lever i en miljö där luften är hälsofarlig, och av dessa uppskattas 15 procent bo i områden där föroreningsnivåerna kraftigt överstiger de gränsvärden för luftkvalitet som fastställts av Världshälsoorganisationen, WHO.
 • | nyhet
  Pilotanläggning över Stockholms framtida vattenrening invigdes
  Om några år finns världens största avloppsreningsverk med membranteknik i Stockholm. Det ska ge den växande staden en avloppsrening som har större kapacitet och ger mindre utsläpp av övergödande ämnen till Östersjön. I onsdags invigdes den kompletta pilotanläggningen på IVL:s forskningsanläggning Hammarby Sjöstadsverk.
 • | pressmeddelande
  1 000 miljövarudeklarationer registrerade
  Behovet av information som beskriver produkters miljöpåverkan ökar. Det visar den snabba uppgången av antalet registreringar i det internationella EPD-systemet. Verksamheten, som drivs av ett dotterbolag till IVL Svenska Miljöinstitutet, har i höst registrerat sin tusende miljövarudeklaration. Största ökningen står byggprodukter för.
 • | nyhet
  Ny avhandling visar att företagshälsovård inte används förebyggande
  Företagshälsovården är en viktig resurs för arbetsmiljöarbetet och ska hjälpa till att skapa goda, säkra och hälsosamma arbetsmiljöer och arbetsplatser. En ny avhandling visar att detta fungerar bra på en del arbetsplatser, men inte alla. Avhandlingen visar att vilka mekanismer som har betydelse varierar mellan stora privata företag, offentlig sektor och småföretag.
 • | pressmeddelande
  Skärpt kontroll av dieselbilar testas i studie
  Problemen med höga utsläpp av hälsofarliga kväveoxider från dieselbilar har fått stor uppmärksamhet på senare tid. Men någon kontroll av utsläppen i verklig körning görs fortfarande inte. Nu får IVL Svenska Miljöinstitutet 4,5 miljoner kronor från Vinnova och Trafikverket för att utvärdera screeningmätningar med så kallad remote sensing-teknik.
Nyhetsarkiv
Återställ