Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | pressmeddelande
  70 procent av inredningen återbrukad i våra nyrenoverade lokaler
  Efter två års planering, omlokalisering och renovering är äntligen IVL:s kontor på Aschebergsgatan i Göteborg öppet igen. Målet har varit att skapa en smart och hållbar arbetsplats. 70 procent av inredningen och 50 procent av den fasta interiören är återbrukad, vilket har sparat minst 60 ton koldioxid jämfört med om allt istället hade köpts in nytt.
 • | nyhet
  Ny rapport om spridningsmekanismer och lokal riskbedömning av PFAS kring brandövningsplatser
  Brandövningsplatser är viktiga punktkällor för spridningen av högfluorerade ämnen, men de lokala förutsättningarna för hur ämnena sprids och vilka åtgärder som går att sätta in varierar kraftigt. För brandövningsplatsen vid Stockholm Arlanda Airport sker läckaget av PFAS till Mälaren framförallt via ytliga vattenflöden, med liten risk för långväga spridning via grundvatten.
 • | nyhet
  Kommuner får införa miljözoner för personbilar
  Sveriges kommuner kommer från och med 2020 få införa miljözoner för äldre personbilar i städerna. Det meddelande näringsminister Tomas Eneroth och miljöminister Karolina Skog vid en pressträff på fredagen.
 • | nyhet
  Lärande för en bättre arbetsmiljö i räddningstjänsten
  IVL Svenska Miljöinstitutet har studerat hur den kommunala räddningstjänsten kan förbättra arbetsmiljön för sina medarbetare. En nyckelfaktor är att skapa processer för systematiskt lärande från räddningsinsatser och omvandla detta till en förbättrad förmåga att hantera olika situationer genom utbildning och övning.
 • | pressmeddelande
  Internationella organisationer vill öka tempot i kampen mot luftföroreningar
  Luftföroreningar i utomhusluften rankas som en av de tio vanligaste dödsorsakerna i världen i dag. Mer än fyra miljoner människor i världen går en för tidig död till mötes till följd av dålig luft. Vad internationella organisationer kan göra för att påskynda arbetet med att förbättra luftkvaliteten och begränsa hälsoeffekterna i ett globalt perspektiv var utgångspunkten för en konferens i Göteborg under tre dagar.
 • | nyhet
  Klimatkontot tio år: ”Vårt samhälle vilar på en pyramid av fossil energi”
  Det är snart tio år sedan IVL tog fram Klimatkontot, ett webbaserat verktyg där privatpersoner kan beräkna sin personliga klimatpåverkan i ton koldioxid genom att mata in data om sin livsstil i en klimatdeklaration. På senare tid har intresset för verktyget ökat, både från kommuner och företag och inte minst från media.
 • | nyhet
  ”Bra att kommunernas roll i klimatanpassningsarbetet stärks”
  Regeringen presenterade i förra veckan ett förslag på en nationell strategi för klimatanpassning. Strategin innebär bland annat att kommunerna i sina översiktsplaner ska göra en riskbedömning av skador relaterade till klimatförändringarna. Förslaget välkomnas av IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring som i flera år kartlagt kommunernas klimatanpassningsarbete.
 • | nyhet
  Luftexperter från hela världen samlas i Göteborg
  Den 19-21 mars samlas luftexperter från hela världen i Göteborg för att delta i den internationella workshopen Saltsjöbaden VI. Fokus är på att tillsammans utarbeta strategier och utveckla internationella samarbeten för att säkra luftkvalitet och hälsa, och samtidigt stärka klimatarbetet och den biologiska mångfalden.
 • | nyhet
  Het debatt om kemikalier på årets konferens Vägen  till giftfritt byggande 2018
  IVL:s och BASTA:s gemensamma årliga evenemang Vägen till ett giftfritt byggande erbjöd intressanta debatter och föreläsningar. Kraven på att nya hus ska vara hållbara höjs nu i rask takt. Leverantörer och producenter av byggvaror står idag inför många utmaningar och krav från bygg- och fastighetsbranschen. Efterfrågan på byggvarors dokumentation och information om innehåll ökar med beställarnas ambitionsnivå.
 • | nyhet
  Anders Roth – en av Hållbarhetssveriges viktiga röster
  IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth har en av Sveriges viktigaste röster i debatten om ­hållbara transporter. Det menar Aktuell Hållbarhet som för tionde året presenterar sin lista över politiker, näringslivstoppar, forskare och lobbyister som sätter agendan för hållbar utveckling i Sverige.
 • | pressmeddelande
  Studie jämför kostnader för att minska klimatpåverkan med olika biodrivmedel
  Inför att regeringen i sommar inför en reduktionsplikt har IVL Svenska Miljöinstitutet och Luleå tekniska universitet jämfört kostnaderna för att minska klimatutsläppen med olika typer av biodrivmedel. Av befintliga bränslen hamnar biogas genom rötning av avfall samt etanol från sockerrör bäst till med lägst reduktionskostnad. Rapporten visar också att biodrivmedel som i dag är under utveckling kan nå lägre reduktionskostnader än många av de biodrivmedel som redan finns på marknaden.
 • | nyhet
  Nu skapas en ny nationell arena för marin forskning och innovation
  Genom ett nytt samarbete mellan fem starka forskningsaktörer tas nu första steget i skapandet av en nationell arena för marin forskning och innovation. Ett avtal har undertecknats för att utveckla en unik forsknings- och innovationsmiljö för hållbar blå tillväxt under namnet Kristineberg Marine Research and Innovation Centre.
 • | pressmeddelande
  Sverige kan flyga grönt på svensk skog
  Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Luleå tekniska universitet har i en förstudie hittat en lösning som innebär att dagens fossila bränsle för svenskt inrikesflyg kan bytas ut mot bioflygbränsle tillverkat av skogsrester. Nu vill forskarna demonstrera tekniken bakom tillverkningen av bioflygbränslet och göra kommersiella inrikesflygningar i Sverige.
 • | pressmeddelande
  Nytt forskningsprojekt undersöker hotbilden mot musslor och ostron
  Under de senaste åren har utbredningen av mussel- och ostronbankar minskat i Europa. Tecken tyder på en liknande situation i Sverige. IVL Svenska Miljöinstitutet undersöker nu möjliga hot mot dessa båda arter och hur man kan stärka deras framtida utveckling.
 • | pressmeddelande
  99 procent av tillsatserna kvar när varor tjänat ut
  Mjukgörare, flamskyddsmedel och andra funktionskemikalier används som tillsatser i plastmaterial för att förbättra materialens egenskaper. Forskningsprogrammet Chemitecs, som nu publicerar sin slutrapport, har undersökt avgången av tillsatser till luft från bland annat soffor, golv och plattskärmar. Forskningen visar att mer än 99 procent av tillsatsämnena är kvar i materialen när de har tjänat ut. Stora och varma ytor tenderar att släppa ifrån sig mer tillsatser.
 • | pressmeddelande
  Lägre bilinnehav i områden med färre parkeringar
  Bostadsområden som utformas med färre parkeringsplatser, marknadsanpassade parkeringsavgifter samt bilpooler har högre andel hållbart resande jämfört med andra områden. Det visar en ny studie som har undersökt resultat från projekt i Sverige, Tyskland, Österrike och Schweiz.
Nyhetsarkiv
Återställ