Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | pressmeddelande
  Ny databas med digitala EPD-data lanseras
  IVL:s dotterbolag EPD International lanserar i veckan en ny databas med digitala miljövarudeklarationer, så kallade EPD-data. Digitaliseringen ökar möjligheten att använda miljövarudeklarationerna inom fler områden som till exempel inom offentlig upphandling, i byggverktyg och tillsammans med andra miljöberäkningsverktyg.
 • | nyhet
  Stipendium till Åsa Strand för arbete med ostronodling
  IVL:s marinbiolog och ostronexpert Åsa Strand har tagit emot Irisstipendiet för ”framåtsträvande kvinnor” och beviljats 50 000 kronor för att utveckla ostronodling och gynna kvinnliga aktörer i en annars mansdominerad bransch.
 • | nyhet
  Matavfall i butik – från ickefråga till miljöfråga i fokus
  Det senaste decenniet har frågan om matavfall förändrats från att ha varit en ”ickefråga” till en miljöfråga i fokus, både i samhället i stort och i livsmedelshandeln. Nu ska forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och Linnéuniversitetet i ett projekt som leds av Statistiska Centralbyrån studera denna förändring för att förstå hur den skedde och vilka nyckelfaktorer, aktörer och drivkrafter som ligger bakom.
 • | nyhet
  IVL-forskare huvudförfattare i IPCC:s sjätte utvärdering
  Érika Mata, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, är utsedd till en av huvudförfattarna i IPCC:s nästa utvärderingsrapport. Hon kommer att arbeta med kapitlet som handlar om åtgärder för minskad klimatpåverkan från byggnader.
 • | pressmeddelande
  Begagnathandeln sparade in 22 000 ton plast
  Genom att handla begagnat på Blocket i stället för att köpa nytt kunde produktionen av cirka 22 000 ton plast undvikas under 2017. Det visar en studie gjord av Blocket i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • | pressmeddelande
  150 000 användare på Klimatkontot sedan årsskiftet
  IVL:s webbverktyg Klimatkontot, som räknar ut ditt årliga koldioxidutsläpp som privatperson, har haft rekordmånga besökare de senaste månaderna. I samband med SVT:s tv-serie ”Storuman Forever” med Björn Ferry och Heidi Andersson har intresset ökat ännu mer.
 • | nyhet
  Åtta framgångsfaktorer för att lyckas med en beteendeförändring
  Det finns en rad faktorer som kan ha betydelse för om en beteendeinsats ska lyckas skapa förändring. Faktorerna kan göra skillnad var och en för sig, men bäst fungerar beteendeinsatser när man tar sig an problemet från flera håll och låter flera faktorer, metoder och styrmedel samverka. En rapport som IVL tagit fram åt Konsumentverket listar åtta framgångsfaktorer.
 • | pressmeddelande
  Arktisk mikroplast i bottenlevande djur under lupp
  Mikroplaster finns även i avlägsna Arktis, både i is, i öppet hav och i sediment. Det visade en kartläggning som IVL gjorde i fjol. Nu får forskningen förnyad finansiering för studier av hur mikroplast omsätts av och påverkar bottenlevande djur som musslor och kräftdjur.
 • | nyhet
  Ny forskning ska styra sjöfarten mot minskad miljöpåverkan
  Sjöfarten påverkar miljön på flera olika sätt, från att släppa ut klimatgaser, luft- och vattenföroreningar till att transportera främmande arter. Forskare från IVL och Chalmers ska i ett projekt som finansieras av Trafikverket värdera sjöfartens olika miljöbelastningar för att se hur styrmedel kan utformas så att de blir så effektiva som möjligt.
 • | nyhet
  Pris till projekt inom digital miljöövervakning
  Projektet LoV-IoT – Luft och Vatten med Internet of Things – som utvecklar digital miljöövervakning fick igår ta emot priset som årets ITSM-initiativ. ITSM står för IT Service Management och det är tredje året priset delas ut.
 • | pressmeddelande
  Rapport lyfter fram vinsterna med förnybara material i cirkulär ekonomi
  Miljövinsterna med att recirkulera förnybara material borde få en mer framträdande roll i den cirkulära ekonomin. Det lyfter IVL Svenska Miljöinstitutet fram i en rapport för företagen Essity, Ikea, Tetra Pak och Royal DSM.
 • | pressmeddelande
  Så kan Norden och Baltikum fasa ut vägtrafikens klimatpåverkan till 2035
  Det behövs en ambitiös kombination av skatter och styrmedel, samhällsplanering, bränslebyte och elektrifiering om de nordiska och baltiska länderna ska kunna fasa ut vägtrafikens klimatutsläpp nästan helt till år 2035. Det visar en rapport som IVL har tagit fram för Luft- och klimatsekretariatet.
Nyhetsarkiv
Återställ