Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | pressmeddelande
  Utsläppen från vägtrafiken ökade 2018
  Efter flera års minskning ökade förra året koldioxidutsläppen från vägtrafiken. Det visar preliminära utsläppssiffror för vägtrafiken 2018 som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av Trafikverket. Huvudorsaken är en ökande lastbilstrafik samt att andelen biodrivmedel inte har fortsatt öka. Totalt beräknas utsläppen ha ökat med cirka 0,5 procent, eller med 76 000 ton.
 • | pressmeddelande
  Miljonprogram renoveras med hänsyn till både klimatet och hyresgästerna
  Det går att renovera husen från miljonprogrammet så att de klarar så gott som samma energikrav som nya bostäder – samtidigt som hyreshöjningarna minimeras. Det visar EU-projektet Cityfied som har rustat upp 70-talsområdet Linero i Lund. Renoveringen kan minska energianvändningen med så mycket som 40 procent visar preliminära siffror.
 • | nyhet
  Projekt ska visa vägen till fler nollutsläppsfordon i nordiska städer
  Hur sänker vi utsläppen från trafiken i våra städer? Som en del i ett övergripande projekt som finansieras av Nordiska ministerrådet och leds av Energimyndigheten, kommer IVL undersöka olika möjligheter att snabba på omställningen till fler utsläppsfria fordon och zoner. Arbetet ska resultera i rekommendationer och förslag på hur nordiska städer kan arbeta vidare med frågan.
 • | nyhet
  Nytt projekt ska förbättra LCA-modellering av återvunnet material
  I framtidens cirkulära ekonomi kommer allt fler produkter bestå av återvunnet material och allt fler produkter kommer också att materialåtervinnas. Men hur ska återvunnet material värderas i ett livscykelperspektiv?
 • | nyhet
  Kilometerskatt för personbilar kan bli verklighet innan 2030
  Inom tio år kommer en kilometerskatt på personbilar att vara införd. Det tror den expertpanel som IVL Svenska Miljöinstitutet tillfrågat i ett forskningsprojekt som undersöker nya styrmedel på transportområdet.
 • | pressmeddelande
  Upptäckt kastar nytt ljus över hur luftföroreningar omvandlas i atmosfären
  Omfattande forskningssamarbete mellan forskare i Tyskland, England och Sverige har bidragit till ett helt nytt angreppssätt vid studier av partikelbildning i atmosfären. Upptäckten av hur luftföroreningar interagerar med varandra påverkar bland annat klimatmodellering. Studien publiceras i dag i tidskriften Nature.
Nyhetsarkiv
Återställ