Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | nyhet
  Vinnaren utsedd i innovationstävling för hållbara alternativ till konstgräs
  Igår utsågs vinnaren i IVL:s innovationstävling som har haft som mål att hitta hållbara och naturliga alternativ till konstgräs som används på skol- och förskolegårdar. Det blev företaget Nordic Surface med sin produkt ”Corkeen Play Original” bestående av ett korkbaserat material som tog hem vinsten.
 • | nyhet
  Nya digitala arbetssätt krävs för att öka återbruket i byggsektorn
  Bygg- och rivningsavfall står för cirka en tredjedel av Sveriges avfallsmängder. Trots att stora mängder av detta avfall håller hög kvalitet är det lite som i dagsläget återbrukas. IVL har i en rapport för Boverket utforskat hur den digitala tekniken kan stödja ett ökat återbruk.
 • | pressmeddelande
  Nytt pilotsystem gör metallers miljöprestanda spårbar
  Varifrån kommer metallen i de produkter vi köper eller tillverkar? Och hur mycket påverkar gruvbrytningen och produktionen klimatet? Tack vare ett pilotsystem som det IVL-ledda projektet TraceMet har tagit fram kan man se metallens klimatavtryck och hur mycket återvunnet material den innehåller. Branschorganisationen Svemin har initierat projektet där företag, hela vägen från gruva till slutanvändare, har deltagit.
 • | nyhet
  Delta i granskningen av IPCC:s kommande rapport
  Just nu pågår den externa granskningen av bidraget från arbetsgrupp III om minskad klimatpåverkan i IPCC:s kommande utvärderingsrapport. IPCC välkomnar och uppmuntrar ett brett deltagande i granskningen.
 • | nyhet
  Fyra miljoner till projekt om invasiva stillahavsostron
  Invasiva främmande arter utgör ett stort hot mot biologisk mångfald, men vissa arter har inte bara negativa effekter utan kan också vara värdefulla både ur ett kommersiellt och ett ekologiskt perspektiv. Nu ska forskare utveckla en modell för hållbar förvaltning av det invasiva stillahavsostronet.
 • | nyhet
  Mät mer – och minska matsvinnet
  Nu blir det enklare för livsmedelsföretag att mäta och minska sitt matsvinn. IVL och Rise har i ett Resource-finansierat projekt tagit fram konkreta handledningar som kan hjälpa olika typer av livsmedelsföretag i arbetet.
 • | nyhet
  Nytt projekt i Kina ska minska utsläpp av mikroplast från textilindustrin
  Kina har världens största textilproduktion och exporterar en stor del av de kläder som säljs i Sverige och EU. IVL Svenska Miljöinstitutets Kinakontor tilldelas nu två miljoner norska kronor från Handelens Miljøfond i Norge för ett projekt som ska bidra med kunskap och lösningar för att minska utsläppen av mikroplaster från den kinesiska textilindustrin.
 • | pressmeddelande
  Goda resultat för produktion av förnybart flygbränsle i Östersund
  Genom att fånga in koldioxid från kraftvärmeverk och sedan tillsätta vätgas går det att framställa flygbränsle som har upp till 86 procent mindre koldioxidutsläpp än jämförbara fossila alternativ. Bränslet går dessutom att producera till ett konkurrenskraftigt pris. Det visar ett forskningsprojekt där IVL Svenska Miljöinstitutet, energibolaget Jämtkraft, Chalmers och Lunds universitet samverkar.
 • | pressmeddelande
  Så får vi fler nollutsläppsfordon i våra nordiska städer
  Hur kan vi minska utsläppen från trafiken i våra städer? IVL har i en studie tittat på hur nordiska städer kan öka andelen nollutsläppsfordon och samtidigt driva på arbetet med nya mobilitetslösningar. Städerna rekommenderas att sätta ihop paket med åtgärder som förstärker varandra.
 • | nyhet
  Smart City Sweden demonstrerar svenska lösningar digitalt under coronapandemin
  För Smart City Sweden, som har uppdrag att lyfta fram svenska lösningar för hållbara städer internationellt, ställer dagens reserestriktioner krav på nya arbetssätt. Från att välkomna internationella delegationer på plats runt om i landet genomförs i dag både besök och andra evenemang helt digitalt.
Nyhetsarkiv
Återställ